Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


СМЕДЕРЕВО И КОВИН ИЗАБРАЛИ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА ИЗГРАДЊУ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ


 
 
Резултате састанка Комисије, одржаног у петак 13. августа, новинарима је саопштио Иван Стевановић, члан Градског већа задужен за ресор екологије.

Дан после састанка Комисије за спровођење јавног конкурса за стратешког партнера за унапређење управљања комуналним чврстим отпадом, 14. августа, одржана је конференција за новинаре поводом објављивања закључака односно резултата рада комисије коју чине:  Мирјана Јовановић, начелник Одељења за национални инвестициони план и јавну набавку,  Драгомир Адамов, технички директор Јавног комуналног предузећа комуналац Ковин, Богољуб Спасојевић,  Покрет за Смедерево,  Милија Баровић, Социјалистичка партија Србије, Благоје Богдановић, заменик председника Општине Ковин,  Дарко Бабковић, помоћник председника Општине Ковин и Иван Стевановић, члан Градског већа за екологију града Смедерева.

Комисија је радила у пуном саставу, а све одлуке су усвојене једногласно.

Јавни конкурс био је 19. јула објављен у дневном листу "Политика", а рок за достављање понуда је био 15 дана од дан објављивања овог оглас, без обзира на начин достављања. Јавно отварање понуда је обављено 5. августа у 14 часова, у пленумској сали Градске управе Смедерево кад је утврђено да су пристигле две понуде, аустријске компаније Ас еко д.о.о.  и Porr-Werner & Weber d.o.o.

О овим понудама и самом пројекту, члан Градског већа за екологију, Иван Стевановић каже:

" Детаљним прегледом документације утврђено је да су обе понуде биле некомплетне недостајали су докази о испуњености услова које смо тражили у јавном конкурсу. Дали смо рок од 4 дана како би обе компаније допуниле своје понуде. На седници комисије од 13. августа донели смо једногласно закључак да је једина комплетна, одговарајућа и исправна понуда понуда компаније Porr WW тако да смо усвојили закључак и предложили градоначелнику да се ова комунална делатност сходно одлуци из 2008. повери овој компанији. Оно што ће уследити је деликатан и осетљив преговарачки поступак где ћемо на основу понуде ове компаније спровести један значајан поступак у коме ћемо дефинисати сва права и уговорне обавезе. Изабран је стратешки партнер али је потребно да се дефинишу сви детаљи. Поучени туђим искуством, јер смо ми пето или шесто јавноприватно партнерство, имамо прилику да саставимо уговор који ће пре свега штитити интерес грађана Смедерева. Што се тича управљања отпадом у региону постоје два сегмента посла: један се тиче сакупљања и одношења смећа, а други изградње и управљања регионалним центром за сакупљање, селекцију и одлагање чврстог комуналног отпада, односно депоније. Очекујемо да ће први резултати у овом послу да се виде пре свега у сакупљању и одношењу смећа. Скупштинска одлука каже да ће бити формирано једно ново заједничко јавно-приватно предузеће у коме ће бити запослени сви радници који сада раде у РЈ „Чистоћа“, где ће партнер ући са значајним средствима и улагањем у механизацију. Оно што је дефинисано у локалном плану је то да ће се радити паралелно на унапређењу услуге одношења и сакупљања смећа и радиће се на проширењу обухвата организованог одношења смећа. План је да овом услугом буде обухваћен цео регион, као и најудаљеније сеоске месне заједнице на територији града Смедерева.  Заједнички ћемо још радити и на систему одвајање секундарнме сировине, дакле примарне селекције. Свако домаћинство ће добити две или три канте где ће одвајати различите врсте отпада. Та примарна селекција значи и већу могућност степена рециклаже и мању количину отпада која би се коначно одлагала на телу депоније. Прва фаза, дакле, подразумева изградњу тела депоније, компостишта, изградњу прилазног пута, свих инфраструктурних садржаја који су потребни да се почне са радом на тој новој депонији.

Као што смо рекли, други сегмент се односи на изградњу и опремање инфраструктурним садржајима регионалну депонију. Ту је потребно да се уложи у првој фази 14 милиона евра и мора да се изгради тело депоније са касетама које ће се попуњавати по европским стандардима сабијања, равнања, попуњавања по ћелијама са постављањем фолије испод... то су технички детаљи али су врло значајни. Такође се планира изградња компостишта који ће онај део органског отпада који може да се преради у компост бити прерадјен. То је процес који ће сигурно трајати више мандата, капитални пројекат на коме ћемо морати да радимо парарлелно са едукацијом становника. Они су показали да ако им се пружи прилика да правилно одлажу отпад, то заиста и чине.

 Друга фаза је планирана после 2020. године"- закључио је Стевановић.

 
У року од два месеца биће издефинисани сви елементи тако да се може очекивати  да се крајем  октобра потпише уговор,  а да се до краја године да се почне са радом. Пре изградње депоније потребно је урадити ревизију пројекта, која би требало да добије сагласност у другој половини наредне године.  Такође је потребно да се заврши план детаљне регулације за приступни пут и пројекат изградње приступног пута. До краја године грађани Смедерева би требало да осете побољшање у виду нивоа чистоће и смањења броја дивљих депонија у Смедереву. Ова депоније ће бити урадјена по европским стандардима, на површини од 22 хектара са  пројектованим веком депоније од најмање 35 година. На њу ће моћи да се одложи 2 милиона тона отпада. Оно што је јако важно је и чињеница да се стратешки партнер обавезао  да ће најмање годину дана бити непромењена цена одношења смећа и да она неће моћи да се мења без сагласности локалне самоуправе