Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


СМЕДЕРЕВО-ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

ДИЛС пројекат – образовна инклузија Рома
 
Смедерево је као један од априла 2011.године кренуло у реализацију пројекта Прузање унапредјених услуга на локалном нивоу-ДИЛС,који реализује Влада РС,Министарство просвете И науке,средствима Светске банке-Медјународне банке за обнову И еразвој,ИБРД зајам број 7510 YФ као И РЕФ(Ромски едукативни фонд из Мадјарске).
 
На основу дела реализованих активности,које су предвидјене програмом,град Смедерево је предлозен за Пример добре праксе у оквиру ДИЛС пројекта компоненте - Образовна инклузија Рома од стране Министарства просвете И науке,тацније од координаторке ДИЛС/РЕФ тима МПН.
 
Како је Град Смедерево предлозен за пример добре праксе,у оквиру пројекта,у Локалној Самоуправи је 11.октобра 2011. године одрзан састанак са представницима Министарства просвете И науке И Мисије Светске банке на коме су били присутни И највиси представници локалне Самоуправе, градоначелник Предраг Умичевић, заменик градоначелника др Јасна Аврамовић, председник Скупштине града Бранче Стојановић И помоћник градоначелника за културу И образовање Драган Станић.
 
У оквиру радног дела састанка одрзана је презентација,на којој је Дјулијета Суљиц-координатор пројекта, присутне информисала о постигнутим резултатима И плановима рада у оквиру наредних фаза пројекта.У оквиру пројекта Прузање унапредјених услуга на локалном нивоу-ДИЛС Министарства просвете И науке град Смедерево И партнери на пројекту Заједно до успеха- ОШ Јован Јовановиц Змај, Др Јован Цвијиц И Димитрије Давидовиц из Смедерева,ОШ Бранко Радичевић из Лугавчине, ПУ Наша радост Смедерево И Савез ромских НВО Смедеревски форум реализовали су прву фазу пројекта.
 
У оквиру прве фазе пројекта, акценат је стављен на једнак квалитет образовања,минимизирање осипања,заустављање сегрегације, са чиме су упознати учесници састанка.
 
Планирано је да у оквиру друге фазе пројекта, поред наведених области деловања, буде заступљена култура Рома као и могуци механизми за праћење антидискриминације.
 
Како је истакла Координаторка пројекта ,оно сто Град Смедерево разликује од осталих градова је то сто има усвојен ЛАП (локални акциони план) за побољсање полозаја Рома, где је једна од области И образовање,И да це крајњи циљ бити ревидирање постојецег ЛАП-а,као седма фаза у оквиру пројекта.
Пројектом је обухвацено око пет стотина деце предсколског И сколског узраста ромске националности.
 
Оно сто је истакнуто у оквиру радног дела састанка је да је Град Смедерево у овом пројекту партиципирао са 5000 еура.
 
Након радног дела састанка,делегација Мисије Светске банке,представници Министарства просвете И науке са координаторком пројекта посетили су продузени боравак који се налази у оквиру ОС ,,Јован Јовановиц Змај”, који похадја десеторо деце ромске националности од првог до цетвртог разреда.Потом су посетили огранак ПУ Наса Радост на Папазовцу,вртиц Пцелица где је 31 ромско дете укљуцено у припремни предсколски програм,а у оквиру пројекта Прузање унапредјених услуга на локалном нивоу-ДИЛС.