Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija Obnova mehanizacije Siniša Mali posetio Slobodnu zonu Smederevo Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika


Saziv za sastanak - Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika

Poštovani,

            U programu Vlade Republike Srbije, u okviru reforme radnog zakonodavstva, ali i u cilju smanjenja sive ekonomije, napomenuto je da će biti donet Zakon o privremenom angažovanju na sezonskim poslovima i da će na taj način biti legalizovani sezonski radovi. To podrazumeva uvođenje elektronskog sistema za jednostavno prijavljivanje sezonskog rada, po uzoru na mađarski model u 2017. godini.

Tim povodom Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga Nemačke agencije za međunarodni razvoj (GiZ) su potpisali Memorandum o saradnji na realizaciji projekta ‘'Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika''.

 U cilju realizacije navedenog, pozivate se da prisustvujete   interaktivnom sastanku koji će se održati dana 27.10.2017.godine u 12 sati u sali Skupštine grada Smedereva u ul. Omladinska 1 u Smederevu kojim će biti najavljen novi sistem, odnosno mehanizam za pojednostavljeno zapošaljavanje i pojednostavljenu uplatu doprinosa i poreza za sezonske radnike. 

Sastanku je potrebno da prisustvuju privrednici, odnosno vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, kao i sezonski radnici koje oni angažuju, da bi se kroz interaktivnu komunikaciju, identifikovale vrste poljoprivrednih poslova koje će ući u budući zakon, kao i za koje poslove se traže sezonski radnici, odnosno kolika je potražnja za radnom snagom i koje su poteškoće u vezi sa tim.

 

 

 

ŠEFICA ODSEKA                                               NAČELNICA ODELjENjA

 

          Nataša Miladinović                                                             Zdravka Kovačević-Vasić