Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


Седма седница Скупштине града
У среду, 17. децембра 2008. године са почетком у 10.00 часова, у Великој сали Скупштине града почела је са радом 7. седница Скупштине града Смедерева.

Скупштина је сазвана са следећим дневним редом:
1. Предлог одлуке о буџету града Смедерева за 2009. годину
2. Предлог одлуке о платама и накнадама изабраних и постављених лица у органима Града Смедерева и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева
3. Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о оснивању ЈКП ''Водовод'' Смедерево
4. Предлог одлуке о утврђивању ванредног догађаја - атмосферске непогоде - олујни ветар који се догодио дана 8. августа 2008. године и активирање клизишта на подручју града Смедерева
5. Информација о резултатима бербе јесењих култура и сетви пшенице у 2008. години на територији града Смедерева
6. Извештај о резултатима спроведеног референдума о увођењу самодоприноса за подручје МЗ Вучак
7. Предлози решења о разрешењу и именовању:
7.1. Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП Телевизија Смедерево
7.2. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП Телевизија Смедерево

Допунске тачке дневног реда су:
1. Предлог одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину за град Смедерево
2. Предлози решења о оснивању сталних радних тела Скупштине града Смедерева и избору чланова истих.