Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Смедерево домаћин 3. седнице СКГО Одбор за равномерни регионални развој

Усвојена иницијатива ВРС за поспешивање међуопштинске сарадње

Oдбор за равномерни регионални развој на својој трећој седници другог сазива, одржаној 13. априла 2011. године у Смедереву, усвојио је Иницијативу Влади Републике Србије за поспешивање међуопштинске сарадње.
Између осталог представљена је стратегија просторног развоја Подунавског округа као и Регионалног развоја агенције Браничево-Подунавље

Седници су присуствовали представници 30-ак локалних самоуправа и генерални СКГО Ђорђе Станишић, Александар Бућић саветник за финансије, Новак Гајић секретар Одбора и градоначелник Предраг Умичевић, председник Одбора за равномерни регионални развој.

Имајући у виду потребу за активним стимулисањем равномерног регионалног развоја, као и за јачањем развојних капацитета локалне самоуправе у Републици Србији, а на основу релевантних искустава националне подршке међуопштинској сарадњи у земљама Европске уније, Одбор СКГО за равномерни регионални развој Влади Републике Србије једногласно упућује иницијативу којом је позива да уведе активне мере за поспешивање међуопштинске сарадње, као конкретног вида добровољног удруживања локалних ресурса. Конкретне мере за остваривање ове иницијативе садрже следеће захтеве, али се не ограничавају на њих:

•    У критеријуме за одабир локалних пројеката за финансирања са републичког нивоа, кроз инструменте попут Националног инвестиционог плана, треба увести посебно стимулисање међуопштинских пројеката – кроз додатно бодовање пројеката које заједнички подносе две или више општина. Подршку међуопштинским пројектима не треба ограничити само на пројекте у које су укључене јединице локалне самоуправе које се налазе у непосредном суседству.

•    Влада Републике Србије треба да стимулише јединице локалне самоуправе да удружују ресурсе оснивањем заједничких органа, као што је омогућено Законом о локалној самоуправи. Како се средства за финансирање програма обезбеђују из буџета јединица локалне самоуправе, Влада Републике Србије финансијским и другим подстицајима треба да стимулише уштеде остварене овим обликом међуопштинске сарадње.

•    У секторима образовања, здравства и социјалних услуга, омогућити да две или више јединица локалне самоуправе могу донети заједнички програм унапређења услуга у овим делатностима. Како се средства за финансирање програма обезбеђују из буџета јединица локалне самоуправе, Влада Републике Србије треба да стимулише уштеде остварене овим обликом међуопштинске сарадње, финансијским подстицајима попут учешћа у трошковима.

•    Уколико две или више општина формирају заједничко јавно предузеће, Влада Републике Србије то треба да стимулише коришћењем инструмента државне помоћи за субвенционисање јавних предузећа.

 

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ова иницијатива је од велике важности за јединице локалне самоуправе у Републици Србији, чланице Сталне конференције градова и општина. Устав Републике Србије, Закон о локалној самоуправи и Закон о регионалном развоју препознају и подстичу међуопштинску сарадњу, а сврха ове иницијативе јесте конкретизација тих начела. Активним стимулисањем добровољног удруживања локалних ресурса, Влада Републике Србије подстакла би локалну самоуправу да повећа ефикасност рада и штедњу, као и да делотворно учествују у регионалном развоју. Уместо ривалства у такмичењу за ограничене ресурсе, јединице локалне самоуправе треба подстицати да кроз сарадњу долазе до њих. Стална конференција градова и општина изражава спремност на сарадњу са Владом Републике Србије у овој области и стоји јој на располагању за детаљније објашњење иницијативе, као и за подршку при детаљнијој разради мера.