Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


Смедерево домаћин првог тренинга “Анимални отпад-стратешки и правни оквир”

Нешкодљиво прикупљање отпада животињског порекла.

Први тренинг за јачање локалних капацитета под називом „Анимални отпад – стратешки и правни оквир“ у склопу пројекта „Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада“ одржан је у Скупштинској сали Грдаске управе Смедерево.

Присутне је поздравио др Иван Стевановић, члан градског већа за заштиту животне средине града Смедерева, који је том приликом истакао значај пројекта за град Смедерево уз помоћ којег ће се решити проблем неадекватног одлагања отпада животињског порекла. Активно учешће на тренингу поред представника града Смедерева, имали су и представници града Ужица, као и општине Књажевац и Нови Кнежевац. Предавачи су били Дејан Максимовић - НВО „Еколошки центар“ Вршац, Вилко Пешец -предузеће КОТО доо Словенија и Славица Николић Стајковић из Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину, који су говорили о стратешким документима везаним за управљање отпадом, интегралном приступу управљања отпадом, технолошким поступцима од сакупљања до прераде анималног отпада, европским и домаћим правним оквирима за управљање отпадом животињског порекла. На тренингу је приказан  и филм, као пример добре праксе управљања анималним отпадом на територији Републике Словеније.

Основни циљеви пројекта „Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада“ су израда Плана уклањања и управљања отпадом животињског порекла, као и јачање локалних, институционалних, инфраструктурних и људских капацитета у функцији одрживог и рационалног управљања отпадом. План ће представљати опсежну студију оправданости изградње система за прикупљање отпада животињског порекла, који је као стратешки документ неопходан за за конкурисање код финансијских фондова Европске уније.

 

Систем за нешкодљиво уклањање отпада животињског порекла