Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


Смедерево-град са повољним пословним окружењем

Од 28 градова и општина, чије је пословно окружење оцењивано,  Смедерево је ушло у пет који су овога пута добили сертификат НАЛЕД-а

Поводом добијања Потврде о испуњености критеријума, градоначелник Смедерева,Предраг Умичевић је истакао да ће се добијањем овог сертификата, који је до сада стекла 21 општина/град, омогућити још веће интересовање страних инвеститора, а самим тим и отварање нових радних места. Такође, биће значајно побољшан и медијски наступ нашег Града ка заинтересованим партнерима за улагање у Смедерево, што је посебно важно данас у условима повећане мобилности светског капитала који тражи повољније услове привређивања.
Након посете Верификационе комисије, 26. априла 2012. године једногласном одлуком Комисије за Програм сертификације општина са повољним пословним окружењем, констатовано је да локална власт има осећај за стварање повољних услова за динамичан развој града Смедерева и да је испунила критеријуме за стицање сертификата градовима/општинама које су повољне за пословање и будуће инвестиције и то са оствареним резултатом од  95.8%.
           Сертификација општина са повољним пословним окружењем је Програм који спроводи Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), подржана од релевантних државних институција као што су Министарство економије и регионалног развоја, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и Национална агенција за регионални развој (НАРР).

НАЛЕД је кроз Програм сертификације успоставио 12 критеријума и више од 80 поткритеријума на основу којих се оцењује да ли је и у којој мери нека општина испунила стандарде повољног пословног окружења:
 

1. Стратешки приступ локалном економском развоју
2. Организациони капацитет за пружање подршке привреди
3. Укљученост привреде у рад локалне управе (привредни савет)
4. Ефикасан систем за издавање грађевинских дозвола
5. Доступност информација релевантних за пословање
6. Примена маркетинга у циљу промоције инвестиција
7. Кредитна способност и финансијска стабилност
8. Промоција запошљавања и развоја људских ресурса
9. Подстицање приватно-јавних партнерстава
10. Адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге
11. Транспарентна политика локалних такси, пореза и подстицаја
12. Примена информационих технологија