Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Техничка подршка за инклузију Рома

Град Смедерево посетили су представници Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији, поводом спровођења дела активности пројекта „Техничка подршка инклузији Рома" у оквиру програма ИПА 2012.

 

Састанку, којим је председавао заменик градоначелника Бојан Теофиловић, присуствовали су представници Мисије ОЕБС-а у Србији - члан  пројектног тима Лојд Тудук, национални саветник надлежан за мобилне тимове Петар Антић, национални саветник надлежан за област становања Борис Жерјев, консултант на пројекту Богданка Тасев Периновић, правни консултант доц.др Јелена Јеринић и виши референт за координацију и решавање проблема Рома у Смедереву Ђулијета Сулић.

 

Заменик градоначелника поздравио је присутне у име Града Смедерева, након чега је говорио о активностима које Смедерево спроводи по питању побољшања положаја Рома у оквиру Локалног акционог плана за унапређивање положаја Рома. Потом је члан  пројектног тима ОЕБС-а Лојд Тудук представио пројекат.

 

Пројекат „Техничка подршка за инклузију Рома" има за циљ спровођење политике Владе Републике Србије у области социјалног развоја (мера 5)  у вези са реализацијом  Стратегије унапређења положаја  Рома у Републици Србији у областима приступа основним правима и партиципацији грађана, тржишту рада, образовању, здравству, социјалној заштити, адекватном становању и стицању радних места.

 

Овим пројектом се предвиђа у 20 пилот општина формирање мобилних тимова састављених од стручњака (педагошки асистенти, здравствени медијатори, општински координатори за Роме, социјални радници и представници Националне службе за запошљавање) у локалним самоуправама који су задржени за подршку социјалној инклузији Рома. Формирање мобилних тимова ће омогућити унапређење координације рада  служби на локалном нивоу, а самим тим и ефикасности у пружању услуга.

 

Град Смедерево начелно је изабран, као један од 20 градова, за спровођење дела активности пројекта „Техничка подршка инклузији Рома" мере 5 секторског програма ИПА 2012  (резултат 2), а почетком 2014. године требало би да буде потписан Споразум о сарадњи између ОЕБС-а и Града Смедерева.