Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


У четвртак одржана 15. Седница Градског већа

Чланови Градског већа сагласили су се, поред осталог, са предложеним ценовницима јавних комуналних предузећа, који ће се примењивати од 1.октобра 2012. године.

Негативни финансијски ефекти претходне грејне сезоне, изазвани неусклађеним ценама даљинског грејања са растом цене мазута, иницирали су хитну потребу усклађивања даљинског грејања за предстојећу грејну сезону. Усвојена је нова цена грејања, увећана за 25 одсто и износиће, за стамбени простор 38,37 динара по метру кубном, са ПДВ-ом.

Утврђена је и нова цене воде за пиће, у циљу испуњавања уговорних обавеза у другој фази КФВ Пројекта, увећана за 18,38 одсто. Корисницима у стамбеним објектима, нова цена  биће испоручивана по планираној цени од 50 динара по метру кубном, а без канализације за 41,63 динара. Ова цена је била планирана још почетком године.

Промењена је и цена  услуга депоновања и изношења смећа, са повећањем од 8,1 одсто за становништво и привреду. За категорију приватних предузетника, код којих је наплата у паушалном износу, цене су формиране, по групама, на бази површина пословног простора, врсте делатности и процењене количине смећа и цена је повећана за 20 одсто.

Доношењу новог ценовника, које је предложило ЈКП Зеленило и гробља, приступило се имајући у виду планирану стопу инфлације за ову годину, као и пораст трошкова у којима највеће учешће има раст цена енергената. Из поменутих разлога, обавезни трошкови сахрањивања увећани су за 5 одсто.

Чланови Градског већа сагласили су се, у допуни дневног реда,са измењеном одлуком о организовању Установе Спортски центар Смедерево, која се односи на усклађивање делатности са Законом о класификацији делатности Републике Србије. Веће се сагласило и са предложеном одлуком о избору услуга у области социјалне заштите – сервиса подршке за особе са инвалидитетом.

Градско веће је усвојило и одлуку о избору пројеката у култури који се финансирају из буџета града Смедерева. За финансирање сценског стваралаштва опредељено је 630.000 динара, аматерског културно-уметничког стваралаштва у укупном износу од 1.000.000 динара и за остале програме и манифестације, по предлогу Комисије, укупно је распоређено 257.000 динара.

Из надлежности Скупштине града, прихваћена је информација о припремама за јесење радове у пољопривреди, као и нацрт одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Смедерева. Веће се сагласило и са измењеном и допуњеном одлуком о пословном простору, чији је корисник град Смедерево.