Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


Упутство о испуњавању услова за брже добијање дозвола

Градско веће града Смедерева, на седници у четвртак, прихватило је информацију о припреми ходограма активности у циљу одговора потенцијалним инвеститорима, а дорађен је и Информатор за добијање информације о локацији, локацијске дозволе, грађевинске дозволе, употребне дозволе, привремене грађевинске дозволе и решења о одобрењу за извођење радова.

Препоручено је Градском већу да размотри могућност задуживања стручних служби да анализом законске регулативе предложи измену исте, у циљу омогућавања свим заинтересованим инвеститорима да могу започети градњу својих објеката у складу са достављеним и одобреним пројектима од стране стручних служби града, а да добијање дозвола уследи у току градње.

Томе би претходило потписивање уговора између инвеститора и Града Смедерева, уз обавезу инвеститора да поштује достављени и одобрени пројекат, а да свако одступање од одобреног пројекта буде строго санкционисано.

Прихваћене су и информације о активностима предузетим у вези са генералним пројектом наводњавања дела града Смедерева и задужено Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке да, у сарадњи са Дирекцијом за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, спроведе поступак јавне набавке за израду Идејног и Главног пројекта прве фазе Генералног пројекта наводњавања дела града Смедерева.

Чланови Градског већа усвојили су и Предлог за давање сагласности на измену и допуну финансијског плана сеоских месних заједница града Смедерева за 2012.годину и Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева.

Прихваћен је и Предлог за давање сагласности на Програм рада и финансијски план Туристичке организације Смедерево за 2013.годину и наћи ће се на дневном реду седнице Скупштине града Смедерева.