Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Увођење електронске канцеларије за брзе одговоре

Градска управа Смедерево у поступку је формирања новог сервиса за грађане.

 

Нови сервис подразумева надградњу постојећег КОЛ ЦЕНТРА (тј. СИСТЕМА 48), у том смислу што ће бити омогућено да грађани на одређена питања, која се односе на функционисање Градске управе, као и републичких и градских јавних предузећа, које пружају услуге грађанима на територији града Смедерева, добију одговор у што краћем временском периоду.

 

Циљеви оваквог сервиса су креирање јединствене тачке приступа за све врсте питања и захтева грађана, повећање нивоа информисаности грађана и повећање нивоа услуге Градске управе и осталих учесника у пројекту.

 

Како би сервис могао да пружи потребан квалитет услуге, неопходно је остварити сарадњу са свим релевантним субјектима учесницима у пројекту, за чије услуге могу бити заинтересовани грађани Смедерева. Сарадња треба да обезбеди креирање и одржавање централне базе података свих питања и одговора, која ће бити основа за пружање одговора на постављена питања грађана.

 

У том смислу, неопходно је да сви учесници у овом пројекту обезбеде једног стално запосленог радника, сарадника на пројекту, који ће имати обавезу да сарађује са групом за информациони систем града Смедерева.

 

Најкасније до среде, 11. 09. 2013. године, требало би да буду достављена, у елeктронском формату, најчешће постављена питања грађана, из домена појединих предузећа.

 

Достављени одговори морају да буду јасни и прецизни. Након иницијалног уноса у базу, за свако ново постављено питање грађана, за које не постоји предвиђени одговор, биће захтеван од сарадника учесника у пројекту.

 

По добијању свих потребних информација, биће одржан састанак са свим учесницима у овом пројекту у среду, 11. 09. 2013. године.