Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Завршена 9.седница Скупштине града Смедерева

У четвртак увече, после дводневног заседања, завршена је 9.седница Скупштине града Смедерева.

Седница је у четвртак настављена предлозима за давање сагласности на програме и планове рада за 2013.годину јавних предузећа, установа, организације и фонда чији је оснивач Град Смедерево.

Програм и план рада Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију за 2013.годину  прихватили су одборници Скупштине града, а претходно је уводничар, директор Милорад Ђорђевић, известио о актуелној пословној ситуацији, као и плановима овог предузећа.

Он је рекао да су тренутне резерве мазута од 31 тоне, довољне за 5 до 7 дана грејања. Искоришћено је 1.512 тона из Републичких робних резерви, а процене су да ће се за преосталих 70 грејних дана потрошити у просеку по једна цистерна дневно, што је око 1.750 тона. Према његовим речима, за целу грејну сезону биће потрошено око 4.200 тона мазута.

Одборници су затим дали сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево, који је у 2013.години предвидео и изградњу три ламеле, односно 150 станова, укупне површине 7.500 метара квадратних.Такође се планира расписивање тендера за архитектонско-урбанистичко решење на локацији „Виногради-нови град“, као и израда пројектне документације за 24 стана за социјално становање на поменутој локацији.

Програмом су дефинисани и послови одржавања стамбеног и пословног простора, припреме пројектне и извођачке документације, прибављања услова и сагласности, добијања грађевинских дозвола, као и послови везани за праћење изградње објеката. У вези са тим, планирано је запошљавање 38 нових радника.

Скупштина је у четвртак прихватила План рада и Финансијски план Дома здравља Смедерево за ову годину, којима су предвиђене активности примарне здравствене заштите на што ефикаснији, рационалнији и квалитетнији начин. Решењем Привредног суда у Пожаревцу, Дом здравља је почео са радом 31.12 2012.године, има 511 запослених, од ЗЦ „Свети Лука“ преузето је 466 запослених, 26 неуговорено запослених у сталном радном односу и 19 радника на одређено време.

Средства за рад и остваривање Плана рада Дома здравља обезбеђују се преносом средстава од стране Филијале РФЗО, из буџета града Смедерева, од прихода оствареног пружањем услуга и средстава партиципације. У 2013.години, буџет града Смедерева учествоваће у финансирању зарада лекара ангажованих у сеоским амбулантама и Хитној помоћи, у инвестиционом одржавању зграда и објеката и у набавци материјала и опреме.

На седници Скупштине града усвојени су програми и планови рада у 2013.години Туристичке организације града Смедерева, као и Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.

Одборници су потом донели решења о давању сагласности на статуте ЈП Спортски центар Смедерево и Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју “Сунце” Смедерево.

Донета су и решења о утврђивању вредности бода за обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта, о именовању чланова школских одбора Техничке школе, Економско-трговинске школе у Смедереву и Основне школе “Ђура Јакшић“ у Малој Крсни, као и решења о измени решења о именовању чланова школских одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” у Вранову и истоимене школе у Смедереву.

Скупштина града Смедерева, на крају 9.седнице, донела је и Решење о стављању ван снаге Решења о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Смедерева и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву.