Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


objedinjena procedura - Zakljucak o odbijanju

1. 351-175/2015-05 од 19.06.2015. кат. парц. бр. 1054/1 К. О. Смедерево, захтев за допуну решења о одобрењу инвестиционог одржавања равног крова на згради (замена хидроизолације), број 351-155/2012-08.