Ваше земљиште – могућа инвестиција

Пре два месеца локална самоуправа упутила је јавни позив свим правним и физичким лицима да пријаве земљиште или објекте које би хтели да продају или дају у закуп заинтересованим инвеститорима.

Јуче је окончан рок за достављање пријава, па је тако у Одељење за локални економски развој стигло преко 30 пријава, од којих су осам поднела правна а 22 пријаве физичка лица.

Укупно је понуђено 1.245 ари земљишта и скоро 11.000 квадратних метара пословног простора.

Ради се о различитим локацијама како у градском језгру и Индустријској зони, тако и на територији сеоских месних заједница.

Одељењу за локални економски развој предстоји ажурурање ових података, а у разматрање неће бити узете локације које нису имовински правно решене, као ни оне без могућности да добију грађевинску дозволу.

“Имајући у виду да смо овом акцијом тренутно само прикупили податке од физичких и правних лица, спремних да понуде своју имовину на продају или у најам, следи акција од стране локалне самоуправе у правцу ажурирања понуђеног, односно провера имовинске карте понуђених локација, као и могућност изградње на истим“, истиче помоћник градоначелника за привреду, развој и инвестиције Првослав Недељковић и додаје: “Стојимо на располагању у повезивању потенцијалних инвеститора и власника понуђеног, како сада тако и убудуће, као и  за достављање одговора у веома кратком временском року“.

Јавни позив изазвао је  велико интересовање грађана и фирми, а након објављивања ове информације, очекују се конкретни ефекти формирања базе података у циљу веће понуде локација за инвеститоре.

Поред могућности продаје, отвара се и простор за закуп и партнерство, тј. заједничко улагање у покретање неког посла, што би за крајњи резултат имало и отварање нових радних места.