Усвојена Грађанска повеља града Смедерева

Чланови Градског већа усвојили су на седници у четвртак Грађанску повељу града Смедерева, у складу са Меморандумом о сарадњи, закљученог између Сталне конференције градова и општина и Града Смедерева у оквиру пројекта „Подстицај антикорупцијским мерама у Србији“.

Пројекат има за циљ да подржи Србију у остваривању неопходних стандарда и смањења нивоа корупције, а све према захтевима Конвенције Уједињених нација против корупције и прописима ЕУ.

Пројекат интегрише људска права у антикорупцијски програм, кроз увођење иновативних алата намењених смањењу дискриминаторских ефеката корупције на националном и локалном нивоу.

Грађанска повеља има за циљ да побољша квалитет услуга објављивањем стандарда (временски рок, квалитет) које грађани могу очекивати за сваку услугу коју добијају од локалне самоуправе.