Избори за чланове Савета месних заједница у граду Смедереву

Поводом расписивања избора за чланове Савета месних заједница у граду Смедереву, који ће се одржати 31.марта, у петак је у Градској управи одржана конференција за новинаре.

Председник Скупштине града Смедерева, Бранче Стојановић, 30.јануара је донео Одлуку о расписивању избора за чланове Савета месних заједница у граду Смедереву.

„Избори су расписани за све месне заједнице, осим МЗ Луњевац. То су важни избори, јер ће људи, који буду изабрани у тим микроцелинама, практично носити део активности, које и град спроводи, у вези са изградњом комуналне инфраструктуре и свим проблемима које најбоље виде они који на том простору и живе“, оценио је Стојановић.

„Одлука је врло демократична, са аспекта могућности да се свако кандидује, уз услов да добије подршку 20 грађана са подручја месне заједнице. Изборне радње теку од 19.фебруара, што значи да има још довољно времена да се сви заинтересовани информишу и упознају са Одлуком“, рекао је председник Скупштине града.

Начелница Одељења за општу управу, месне заједнице и заједничке послове, Весна Коларић, поновила је да су избори расписани 30.јануара и да је дан касније извршено јавно оглашавање, путем медија и истакнуто на видним местима у Градској управи.

„Одељење је проследило дописе према Саветима месних заједница, који именују три члана Комисије и три заменика и рок је 10 дана од дана расписивања. Четири члана Комисије и четири заменика именује градоначелник, по обављеним консултацијама. То су прве радње које следе, а изборне радње почињу да теку од 19.фебруара“, појаснила је начелница.

Према њеним речима, на територији града Смедерева има укупно  97.088 бирача, по подацима са последњих избора од 6.маја 2012.године.

Обавеза Одељења за општу управу, месне заједнице и заједничке послове је да обезбеди дежурство у бирачком списку, ради провере уписаних података. Бирачки списак је изложен у Градској управи града Смедерева, канцеларија број 70, сваког радног дана и суботом од 7,30 до 15,30.

Грађани који имају пребивалиште на територији града Смедерева, могу извршити увид и проверу података у делу бирачког списка за подручје Града Смедерева, који се односе на то да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Ова лица могу захтевати да се изврше промене у том бирачком списку и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података, на основу важећих докумената закључно са 15.03.2013.године.

Савети броје од 10 до 15 чланова, а месне заједнице то уређују својим Статутом. Могу се кандидовати грађани са бирачким правом и са пребивалиштем на територији те месне заједнице, а са претходно прикупљених 20 потписа грађана који живе на тој територији.

„Бирачка места су иста као и за изборе за посланике и одборнике. Како се гласало на изборима 6.маја 2012.године, иста су бирачка места. Имамо 78 бирачких места, али пошто Луњевац не учествије у овим изборима, биће 77 бирачких места“, истакла је Весна Коларић.