Одржана 55. седница Градског већа

У четвртак је одржана 55. седница Градског већа, на којој су разматране тачке дневног реда из надлежности органа Града Смедерева, који усклађује остваривање функција градоначелника и Скупштине града и врши контролно-надзорну функцију над радом Градске управе.

Чланови Градског већа прихватили су, уз поднете сугестије, предложени Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Смедерево.

 

Потом је усвојен Закључак којим се задужује ЈП Дирекција за изградњу града, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево да изврши парцелизацију катастарске парцеле број 10935/1, војног комплекса од 11 хектара у Смедереву.  

 

Прихваћена је и информација о реализацији закључка Градског већа у вези са пољопривредним земљиштем у државној својини на територији града Смедерева.

 

Чланови Градског већа одлучивали су, на седници у четвртак, и о жалбама изјављеним на решења Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.