Одржана 56. седница Градског већа града Смедерева

Градско веће је на седници у четвртак, у оквиру тема из надлежности Скупштине града Смедерева, усвојило Информацију о укупним новчаним потраживањима града Смедерева по основу пореза на имовину, локалних комуналних такси и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Из надлежности Градског већа прихваћена је Информација о потреби прибављања земљишта за потребе изградње дела колосека од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до индустријске луке Железара Смедерево.

На седници у четвртак разматрана је и Информација о достављеним ценовницима јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево, уз закључке да се допуни траженим подацима и поново нађе пред члановима Градског већа.

Председник Скупштине града Смедерева, Бранче Стојановић, обавестио је већнике да ће се пред одборницима наћи иницијатива за усвајање Декларације о генетски модификованој храни.