Завршено асфалтирање Омладинске улице

У оквиру Уговора „Периодично одржавање - Ојачање коловозне конструкције јавног пута, рехабилитација јавног пута и појачано одржавање јавног пута (побољшање јавног пута) - градске  улице  у Смедереву  у 2012. години ", током викенда је извршено асфалтирање  коловозне  конструкције другог дела Омладинске  улице у два асфалтна слоја и то; битуменизирани носећи слој БНС32с, д=8цм (850м2) и хабајући слој од асфалт-бетона АБ11, д=4цм (950м2).

 

У оквиру радова на другом делу ове улице извршено је и поплочавање тротоара  „Вибет плочама" са обе стране у ширини  лево- 4,25м и десно- 4,55м).

 

Дужина друге деонице (ширине коловоза 8,55м)  износила  је  67м, не  рачунајући  прилазе Улици Старине Новака  и Аутобуској станици. 

 

За завршетак свих радова потребно је урадити: корекцију шахти у тротоарима, формирање дрвореда, део бетонских радовa на паркингу и асфалтирање паркинга на платоу поред Железничке станице.

 

Паркинг садржи 28 места за путничка возила, димензија 4,60м х 2,30м, са подужном и улазно-излазном саобраћајницом, ширине5,40м. Укупна нето површина  паркинга  износи 483м2.