Одржана 76. седница Градског већа града Смедерева

Градско веће донело је Одлуку о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права јавне својине Град Смедерево, ослањајући се на нову Уредбу Владе Републике Србије која регулише ову област и предложиће је одборницима на усвајање.

 

Прихваћен је Нацрт, утврђен Предлог и предложено Скупштини града Смедерева да донесе Одлуку о градском и приградском превозу путника на територији града Смедерева. Препорука је да се у року од две године изврши климатизација свих возила за превоз путника.

 

Такође је прихваћен Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2013. годину. У Смедереву је 2.157 хектара земљишта у државној својини. Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дала је сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Смедерева за 2013. годину.

 

Усвојен је Извештај о резултатима спроведених избора за чланове савета месних заједница у граду Смедереву, одржаних 31. 03. 2013. године и поновљених избора за избор чланова Савета МЗ Вучак 14. 04. 2013. године и предложен Скупштини града на усвајање.

 

Градско веће се сагласило са допуњеним Извештајем о раду и пословању за 2012. годину Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево.

 

Усвојен је допуњени Извештај Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију, са опширнијом информацијом о личним дохотку са квалификационом структуром, уз предложене мере за решавање нагомиланих финансијских проблема. Закључак је да се ситуација предочи институцијама вишег ранга и тражи помоћ за решавање овог стања.

 

Прихваћен је допуњени Извештај о пословању Апотеке „Смедерево" у Смедереву. Препорука градоначелнице је да се, у складу са мерама рационализације и штедње, у другој половини године не исплаћују стимулације, осим у изузетним случајевима, а средства да буду намењена борби за повећање наталитета и куповину возила Службе хитне помоћи.

 

Скупштини града је предложен и допуњени Извештај о финансијском пословању Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу за 2012. годину и допуњени извештаји о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању и Центра за културу Смедерево.

 

На седници Градског већа донето је Решење о давању сагласности на Одлуку о избору пројеката у култури који се финансирају из буџета града Смедерева у 2013. години, уз прерасподелу средстава у корист међународних манифестација.

 

Прихваћено је Решење о давању сагласности на предлог Одлуке о избору пружаоца услуге бесплатног оброка (Народне кухиње) на територији града Смедерева, а понуда, коју је једини доставио Црвени крст, увећана је са прошлогодишњих 35 на 40 динара по оброку, без ПДВ-а.

 

Већници су се сагласили са одлукама Управног одбора ЈКП Водовод Смедерево о додели уговора за јавне набавке за „Фреквентни регулатор за ППВ Годоминско поље" и „Пројектовање канализационе мреже у насељу Липе".

 

Утврђен је и Предлог мера за побољшање наплате изворних јавних прихода буџета града Смедерева. Укупна дуговања пореских обвезника по основу пореза на имовину правних лица, локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и накнаде за заштиту и унапређење животне средине, са обрачуном дуга на дан 31. 05. 2013. године износе око 220.000.000,00 динара.

 

Извештај о количини горива које је утрошено у току 2012. године и за првих пет месеци у 2013. години ЈКП Чистоћа Смедерево, у вези са Закључком Градског већа града Смедерева број 037-298-1/2013-07 од 30. 05. 2013. године. Констатована је тенденција смањења потрошње горива у овој години. У вези са Извештајем о количини горива које је утрошено у току 2012. године и за првих пет месеци у 2013. години ЈКП Паркинг сервис Смедерево, предложено је да се возила ставе на ванредни технички преглед како би се утврдила потрошња горива.

 

Као допунска тачка дневног реда нашла се и информација коју је пренео помоћник градоначелника за спорт, а у вези са понудом Кошаркашког клуба „Мега Визура" да  Смедерево буде домаћин у утакмицама Јадранске и Супер лиге Србије у сезони 2013/2014. год.

 

Прихваћене су информације и извештаји о појави града и суградице са обилном кишом и штетама на усевима и засадима проузрокованим градом на дан 25.05.2013. године, 26. 05. 2013. године, 30. 05. 2013. године и 10. 06. 2013. године на територији града Смедерева.

 

Градско веће је прихватило Информацију у вези са пословним простором на Тргу републике 1-3 (бивши „Перпер"), а у вези са Закључком Градског већа града Смедерева, број 020-191-1/2013-07 од 30. маја 2013. године.

 

Прихваћена је Информација о откупу раног воћа на територији града Смедерева за 2013. годину, уз препоруку пољопривредним произвођачима да се благовремено информишу о откупљивачима, а градоначелнику да упути ургенцију Републичкој пољопривредној и тржишној инспекцији, у циљу појачане контроле откупних станица на подручју града Смедерева.

 

Чланови Градског већа разматрали су и захтев Привредног друштва „KONDOR I" доо Смедерево за повраћај дела пореза на пренос апсолутних права.