Организација особа са ампутираним екстремитетима Смедерево на Светској конференцији у Панами

Смедеревска Организација особа са ампутираним екстремитетима учествовала је почетком јуна ове године на конференцији Комисије за сарадњу са цивилним организацијама Владе Републике Србије на тему „Спречавање корупције", одржаној у Београду.

 

На том скупу, коме су присуствовали Венсан Дежер, затим норвешки амбасадор, као и цивилне организације из Новог Сада, Бора, Зајчера и других градова, председник Организације особа са ампутираним екстремитетима Смедерева Јован Јовановић представио је наш град и присутне упознао са активностима организације у Смедереву.

 

Након тога, Снежана Тасев, председавајућа Светске агенције Уједињених нација за борбу против корупције званично је позвала неколико организација и појединаца из Србије да учествују на Светској конференцији за борбу против корупције која ће се одржати у Панами, почетком септембра ове године.

 

Међу позванима је и Јован Јовановић, председник Организације особа са ампутираним екстремитетима Смедерева који ће у Панами представити град Смедерево, Организацију и једну од смедеревских институција, према његовим речима, највероватније Дом за смештај старих лица.