Одржана 119. седница Градског већа

У четвртак је одржана 119. седница Градског већа града Смедерева.

 

На седници су прихваћени предложени програми из области заштите и унапређења животне средине и то: Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Смедерева за 2014. годину, Програм праћења квалитета земљишта на територији града Смедерева за 2014. годину, Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2014. годину, Програм контроле квалитета воде са јавних чесми и купалишта у Смедереву за 2014. годину и Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији града Смедерева за 2014. годину.

 

Већници су донели Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа телевизија Смедерево, број 2320 од 9.1.2014. године о прекиду поступка приватизације и прихватили Предлог за давање сагласности на Одлуку о додели средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја.

 

Градско веће је усвојило предложени Закључак за давање сагласности на Програм одржавања градског сметлишта за одлагање комуналног отпада у Годоминском пољу за 2014. годину.

 

Разматрана је реализација Закључка Градског већа града Смедерева број 037-831/2013-07 од 22. децембра 2013. године, у вези са спровођењем поступка прибављања непокретности од Василија Стевановића, као и Извештај Централне комисије за попис о спроведеном попису за 2013. годину.

 

Из надлежности Скупштине града Смедерева, Градско веће је прихватило Нацрт, утврдило Предлог и предложило одборницима да донесу Одлуку о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач Град Смедерево за обављање делатности пружања услуга у 2014. години.