Озакоњење - списак озакоњених објеката


 

 

Преглед решених предмета на основу закона о озакоњењу објеката

( ажурирано 22. Маja 2020. године )