Обавештење о спровођењу систематске дератизације у 2017. год.

 

Град Смедерево је закључио Уговор о извођењу СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ са Групом понуђача коју чине Привредно друштво Sinitra DDD export-import д.о.о.Ваљево и DE-MUS д.о.о. Пожаревац у циљу сузбијања штетних глодара на територији градског и сеоског подручја Смедерева у 2017. години.

 

Дана 10.10.2017.године стручне екипе почеће са извођењем СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ. Планирано је да акција траје најкасније до 31.10.2017. године, зависно од временских прилика и стања  бројности глодара на терену.

 

Акцијом ће бити обухваћена индивидуална домаћинства, подруми зграда за колективно становање, средње и основне школе, предшколске, здравствене и остале установе, задруге по селима, пекаре, трговинске радње, угоститељски објекти, канализационе мреже, градска сметлишта, дивље депоније, зелене пијаце, гробља, приобаље Дунава, Тврђава.

 

Напомињемо да је СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА у организацији Градске управе Града Смедерева за физичка лица, предузетнике и правна лица потпуно бесплатна и да не треба плаћати извршену услугу. Потребно је онемогућити неконтролисан приступ малолетној деци и домаћим животињама.  

 

Препарат за дератизацију званично је регистрован и дозвољен за употребу. Сви препарати ће бити постављени у количини и на начин да се спрече случајна тровања људи и животиња.

 

Да би се систематска дератизација успешно обавила, неопходно је да грађани омогуће приступ подрумским просторијама и двориштима.