ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

 

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник Републике Србије", број 16/2017) и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Смедерева" број 6/2017), градоначелница града Смедерева је дана 15.12.2017. године, донела

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

ОДЛУКУ

 

I

- Предмет јавног надметања -

 

1.      Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Смедереву у следећим катастарским општинама:     

                   

Катастарска општина

Број јавног надметања

Површина (ха,ари,м2)

Почетна цена (дин/ха)

Депозит (дин) 20%

Период закупа (год)

Степен заштите

БАДЉЕВИЦА

1

17,0044

18.669,56

63.492,92

1

 

БАДЉЕВИЦА

2

0,1879

21.984,35

826,17

1

 

БИНОВАЦ

3

2,9865

9.369,96

5.596,68

1

 

БИНОВАЦ

4

50,6667

16.327,54

165.452,50

1

 

БИНОВАЦ

5

25,6093

21.003,53

107.577,14

1

 

БИНОВАЦ

6

3,0243

10.962,04

6.630,50

1

 

ВОДАЊ

7

1,9613

22.796,54

8.942,17

1

 

ВОДАЊ

8

3,2933

28.265,60

18.617,42

1

 

ВОДАЊ

9

10,9614

24.904,77

54.598,23

1

 

ВОДАЊ

10

37,2728

23.193,79

172.899,51

1

 

ВОДАЊ

11

10,2152

24.934,57

50.942,33

1

 

ВОДАЊ

12

29,6653

22.105,72

131.154,56

1

 

ВОДАЊ

13

8,0408

8.613,05

13.851,16

1

 

ВОДАЊ

14

8,2734

7.826,66

12.950,62

1

 

ВОДАЊ

15

1,8425

10.301,32

3.796,03

1

 

ВРАНОВО

16

9,4867

28.093,22

53.302,39

1

 

ВРАНОВО

17

10,4704

25.829,32

54.088,66

1

 

ВРАНОВО

18

24,9394

17.826,32

88.915,56

1

 

ВРАНОВО

19

27,9298

27.196,08

151.916,22

1

 

ВРАНОВО

20

3,4143

25.813,02

17.626,68

1

 

ВРБОВАЦ

21

33,3750

24.542,86

163.823,62

1

 

ВРБОВАЦ

22

6,2114

28.898,17

35.899,62

1

 

ВРБОВАЦ

23

20,3374

23.822,27

96.896,59

1

 

ВРБОВАЦ

24

6,2028

31.755,18

39.394,21

1

 

ВРБОВАЦ

25

13,0155

25.124,98

65.402,83

1

 

ВРБОВАЦ

26

13,7433

23.062,48

63.390,93

1

 

ВРБОВАЦ

27

1,1170

26.272,88

5.869,36

1

 

ВУЧАК

28

4,0963

24.266,40

19.880,49

1

 

ВУЧАК

29

5,1385

30.032,57

30.864,47

1

 

ВУЧАК

30

2,6781

29.601,97

15.855,40

1

 

ДОБРИ ДО

31

15,3197

21.032,91

64.443,58

1

 

ДОБРИ ДО

32

8,4198

21.984,35

37.020,77

1

 

ДОБРИ ДО

33

4,4205

28.265,60

24.989,62

1

 

ДОБРИ ДО

34

0,9206

21.728,83

4.000,71

1

 

ДРУГОВАЦ 1

35

10,8739

21.621,24

47.021,43

1

 

ДРУГОВАЦ 1

36

27,4763

21.644,98

118.944,79

1

 

ДРУГОВАЦ 1

37

1,9740

19.284,05

7.613,34

1

 

КОЛАРИ

38

37,1138

26.264,66

194.956,27

1

 

КОЛАРИ

39

34,9219

29.862,56

208.571,47

1

 

КОЛАРИ

40

22,5346

23.123,63

104.216,33

1

 

КОЛАРИ

41

2,9946

15.262,03

9.140,74

1

 

КУЛИЧ

43

1,9089

16.244,56

6.201,85

1

 

КУЛИЧ

44

0,5564

21.984,35

2.446,42

1

 

ЛАНДОЛ

45

9,0288

25.342,82

45.763,05

1

 

ЛАНДОЛ

46

14,8287

22.742,74

67.449,06

1

 

ЛАНДОЛ

47

19,6877

20.410,79

80.368,32

1

 

ЛАНДОЛ

48

1,2590

24.582,89

6.189,97

1

 

ЛИПЕ

49

11,9720

24.881,03

59.575,13

1

 

ЛИПЕ

50

2,3608

28.265,60

13.345,89

1

 

ЛИПЕ

51

2,0620

12.259,46

5.055,80

1

 

ЛИПЕ

52

6,4036

25.373,63

32.496,52

1

 

ЛИПЕ

53

0,6499

28.265,60

3.673,96

1

 

ЛИПЕ

54

2,4221

26.966,22

13.062,98

1

 

ЛУГАВЧИНА

55

11,1413

28.964,63

64.540,72

1

 

ЛУГАВЧИНА

56

15,2720

29.477,48

90.036,03

1

 

ЛУГАВЧИНА

57

14,3105

31.915,04

91.344,03

1

 

ЛУГАВЧИНА

58

13,2713

27.781,41

73.739,09

1

 

ЛУГАВЧИНА

59

5,3360

33.060,50

35.282,17

1

 

ЛУЊЕВАЦ

60

2,3957

18.574,34

8.899,71

1

 

ЛУЊЕВАЦ

61

0,4366

21.984,35

1.919,67

1

 

МАЛА КРСНА

62

22,9899

20.019,12

92.047,53

1

 

МАЛА КРСНА

63

15,4711

1.744,79

5.398,77

1

 

МАЛА КРСНА

64

1,2334

27.028,96

6.667,50

1

 

МАЛО ОРАШЈЕ

65

47,1278

16.823,27

158.568,75

1

 

МАЛО ОРАШЈЕ

66

10,9222

19.136,67

41.802,91

1

 

МАЛО ОРАШЈЕ

67

0,1538

25.124,98

772,84

1

 

МИХАЈЛОВАЦ

68

37,3911

26.357,53

197.107,42

1

 

МИХАЈЛОВАЦ

69

58,2838

24.820,69

289.328,87

1

 

МИХАЈЛОВАЦ

70

6,1716

23.107,07

28.521,52

1

 

МИХАЈЛОВАЦ

71

29,4540

27.998,93

164.936,12

1

 

МИХАЈЛОВАЦ

72

19,0396

26.422,42

100.614,48

1

 

МИХАЈЛОВАЦ

73

12,2153

26.537,42

64.832,52

1

 

МИХАЈЛОВАЦ

74

22,7108

28.265,60

128.386,88

1

 

ОСИПАОНИЦА

75

121,2377

27.782,57

673.659,03

1

 

ОСИПАОНИЦА

77

8,4644

24.261,35

41.071,55

1

 

ОСИПАОНИЦА

78

10,4399

17.796,86

37.159,48

1

 

ОСИПАОНИЦА

79

3,7615

21.984,35

16.538,83

1

 

ОСИПАОНИЦА

80

15,1363

17.796,86

53.875,71

1

 

ОСИПАОНИЦА

81

9,2762

25.124,98

46.612,86

1

 

ОСИПАОНИЦА

82

40,1221

25.124,98

201.613,36

1

 

ОСИПАОНИЦА

83

2,1863

28.710,75

12.554,06

1

 

ОСИПАОНИЦА

84

2,0175

24.547,95

9.905,10

1

 

ПЕТРИЈЕВО

85

3,6113

22.534,66

16.275,88

1

 

ПЕТРИЈЕВО

86

0,0074

28.265,60

41,83

1

 

РАДИНАЦ

87

11,3486

24.122,35

54.750,97

1

 

РАДИНАЦ

88

0,1204

28.929,32

696,62

1

 

РАЉА

89

10,9731

28.145,59

61.768,86

1

 

РАЉА

90

6,3690

28.265,60

36.004,72

1

 

РАЉА

91

1,7360

27.518,88

9.554,55

1

 

САРАОРЦИ

92

7,2258

29.743,30

42.983,83

1

 

САРАОРЦИ

93

15,9766

25.653,79

81.972,06

1

 

САРАОРЦИ

94

46,5240

21.984,35

204.560,00

1

 

САРАОРЦИ

95

3,2013

31.037,25

19.871,91

1

 

СЕОНЕ

96

5,0388

19.937,48

20.092,19

1

 

СЕОНЕ

97

3,3940

28.265,60

19.186,69

1

 

СЕОНЕ

98

7,1901

25.693,69

36.948,04

1

 

СЕОНЕ

99

0,3056

25.150,67

1.537,21

1

 

СКОБАЉ

100

43,9548

22.452,57

197.379,62

1

 

СКОБАЉ

101

27,0050

22.984,26

124.138,01

1

 

СКОБАЉ

102

15,5036

21.984,35

68.167,32

1

 

СКОБАЉ

103

28,5716

24.049,37

137.425,79

1

 

СКОБАЉ

104

3,6551

13.897,48

10.159,33

1

 

СКОБАЉ

105

2,4438

17.796,86

8.698,39

1

 

СКОБАЉ

106

3,6527

19.747,02

14.425,99

1

 

СКОБАЉ

107

14,5589

25.124,98

73.158,40

1

 

СКОБАЉ

108

10,1416

23.266,91

47.192,74

1

 

СКОБАЉ

109

10,3750

17.796,86

36.928,48

1

 

СКОБАЉ

110

2,7608

22.097,32

12.201,26

1

 

СКОБАЉ

111

4,3403

21.984,35

19.083,74

1

 

СМЕДЕРЕВО01

112

27,8426

32.219,27

179.413,64

1

 

СМЕДЕРЕВО01

113

20,4071

31.513,91

128.621,49

1

 

СМЕДЕРЕВО01

119

25,0150

31.755,18

158.871,19

1

 

СУВОДОЛ

129

19,8356

23.326,50

92.539,03

1

 

СУВОДОЛ

130

21,6078

26.631,31

115.088,79

1

 

СУВОДОЛ

131

12,7891

25.124,98

64.265,17

1

 

СУВОДОЛ

132

0,5696

25.544,57

2.910,04

1

 

УДОВИЦЕ

133

5,5870

20.349,26

22.738,26

1

 

ШАЛИНАЦ

134

49,9852

22.414,97

224.083,31

1

 

ШАЛИНАЦ

135

0,3891

17.796,86

1.384,95

1

 

 

УКУПНО 

1665,2536

 

 

 

 

 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Градске управе Смедерево, у канцеларији број 58 сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Контакт особа Марина Здравковић, тел.026/672-724 лок.1687 и 064/8449337.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за КО Биновац, КО Друговац, КО Луњевац, КО Мало Орашје, КО Бадљевица, КО Добри До и КО Суводол, дана 26.12.2017.год. од 10 часова.

за КО Колари, КО Ландол, КО Петријево, КО Вучак, КО Водањ, КО Удовице и КО Сеоне дана 27.12.2017.год. од 10 часова.

за КО Смедерево, КО Шалинац, КО Кулич, КО Радинац, КО Липе, КО Враново и КО Раља, дана 28.12.2017.год. од 10 часова.

за КО Мала Крсна, КО Скобаљ, КО Осипаоница, КО Лугавчина, КО Сараорци, КО Врбовац и КО Михајловац дана 29.12.2017.год. од 10 часова.

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог oгласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          

 

II

- Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; 

-          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

 

          4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-          фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3,4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

         8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на подрачун Градске управе Смедерево-Депозити број: 840-1089804-04 модел 97, позив на број 33-741522.

        10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

- Документација за пријављивање на јавно надметање -

           

1.      формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2.      доказ о уплати депозита;

3.      за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;

4.      за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;

5.      за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом града, се могу преузети сваког радног дана у канцеларији бр.71 Градске управе Смедерево. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

 

На предњој страни:

 

·         Адреса: Град Смедерево, улица и број: Омладинска бр.1, Комисији за оглашавање и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева

·         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

·         Број јавног надметања ____ (навести и КО)

 

 

 

На задњој страни:

·          име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

 - Рок за подношење пријаве -

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 10.01.2018. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе Града Смедерева до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

- Јавно надметање -

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Градске управе Града Смедерева, улица Омладинска број 1, и то:

 

за све КО дана 11.01.2018. године са почетком у 10 часова

 

 

VI

- Плаћање закупнине -

 

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

- Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде  преко Градске управе Града Смедерева.

 Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

·         гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

·         уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

·         доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

 

 

 

 

 

 

Ову Одлуку објавити у локалном листу „Наше Новине", на огласној табли Градске управе Смедерево, месним канцеларијама и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу „Наше Новине".

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  ГРАД СМЕДЕРЕВО 

  ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

 

Број: 320-73/2017-03                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА                     

Дана: 15.12.2017. године                                                             др Јасна Аврамовић