Позив за имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса у комасационом подручју делова катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево

Позив за имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса у комасационом подручју делова катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево можете погледати на овом линку.