ОДЛУКА О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДАНОГ ПЛАНА МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА-ПРОЈЕКАТ КОМАСАЦИЈЕ НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО

На овом линку можете погледати ОДЛУКУ О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДАНОГ ПЛАНА МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА-ПРОЈЕКАТ КОМАСАЦИЈЕ НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО (Град Смедерево).