У Смедереву пуштен у рад узоркивач ПМ10

 

У Смедереву пуштен у рад узоркивач PM10

 

 

 

 

На локацији аутоматске мерне станице за мерење квалитета ваздуха Смедерево-Царина, Агенција за заштиту животне средине је уградила узоркивач суспендованих честица до 10 микрона (PM10), који ће мерити концентрације суспендованих честица као и концентрације тешких метала у њима. Ови резултати омогућиће поуздану оцену стања квалитета ваздуха у Смедереву ради доношења неопходних мера ради смањења аерозагађења.