Позив од 16.априла 2019,за учеснике комасације на деловима КО Шалинац,Кулич и Смедерево.

Позив од 16.априла 2019,за учеснике комасације на деловима КО Шалинац,Кулич и Смедерево.