Poziv od 16.aprila 2019,za učesnike komasacije na delovima KO Šalinac,Kulič i Smederevo.

Poziv od 16.aprila 2019,za učesnike komasacije na delovima KO Šalinac,Kulič i Smederevo.