Јавни позив за евидентирање стамбених потреба најугроженијих категорија интерно расељених лица (самаца, породица и домаћинстава)

Комесаријат за избеглице Републике Србије и Градска управа Смедерево, упућују


Ј А В Н И   П О З И В

За евидентирање стамбених потреба најугроженијих категорија интерно расељених лица (самаца, породица и домаћинстава)


У циљу прикупљања потребних података, пре свега за анализу потреба интерно расељених лица, потребно је доћи у службу Повереништва за избеглице, улица Трг Републике 9-12 (код просторија Дечије заштите) ради преузимања упитника, сваког радног дана у времену од 8 до 12 сати.

Рок за предају упитника је 30. септембар 2012. године. Сва детаљна упутства у вези са попуњавањем упитника заинтересована лица могу добити приликом преузимања упитника у служби Повереништва за избеглице града Смедерева.


Повереништво за избеглице