УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


Клима

Основне климатске карактеристике града Смедерева одређене су њеним географским положајем, циркулацијом атмосфере, рељефом и степеном континенталности. На северу је пространа Панонска низија, чији се климатски утицаји испољавају и далеко ка југу, дуж долине Велике Мораве. Отвореност Панонске низије погодује појави честих ветрова, нарочито зими. Токови Дунава и Велике Мораве, као и мањих река утичу на модификацију континенталне климе. Зиме могу бити веома хладне, а мразни период релативно дуг, што са становишта људских активности може бити неповољно. Овај реон се такође одликује и највећом учесталошћу и јачином кошаве у Србији, што са аспекта коришћења енергије ветра може бити веома значајно. Отвореност Панонске низије погодује појави честих ветрова, нарочито зими. Најчешће се јављају јужни, северни и југоисточни ветар. Ипак, у Смедереву преовлађују тишине, те је у случају организованијег искоришћавања ветра неопходно акумулирање енергије.

Климатске одлике града Смедерева су повољне за развој пољопривреде. Временски период када су средње дневне температуре више од 10° С износи у просеку 205 дана. То омогућава повољне услове за дуг вегетациони период за многе културе. Безмразни период износи 206 дана што је повољно за успешно гајење житарица и воћа.

Речни токови, нарочито великих река Дунава и Велике Мораве, на подручју града знатно мењају континентални климатски режим. Јануар је најхладнији месец у години и уједно, једини месец са негативном средњом месечном температуром. Јул је најтоплији месец у години.

У зимским месецима се бележе знатно већа температурна колебања. Вредност амплитуде апсолутно најтоплијег (август 23,8° С) и апсолутно најхладнијег месеца (јануар -5,9° С) од 29,7° С много већа од средњег годишњег колебања које износи 20,8° C. Температура у августу се може попети до 39° С, а у јануару се може спустити и до -25,5° C. Разлика између апсолутне максималне и минималне температуре износи 64,5° С. Велики температурни распони између појединих дана и месеци могу негативно да утичу на биљни свет, здравље становништва, физичко напрезање материјала, итд.

Табела. Климатски показетељи

 


Град

ТЕМПЕРАТУРА

 


Просечна температура ваздуха - јануар (ºC)

- 0,6

Просечна температура ваздуха - јул (ºC)

21,9

Просечна температура ваздуха - годишња (ºC)

11,4

Средњи број мразних дана - годишње

73

Средњи број тропских дана - годишње

90

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

 


Просечна влажност ваздуха - годишња (%)

67

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА

 


Просечан број ведрих дана - годишње

245

Просечан број облачних дана - годишње

120

ПАДАВИНЕ

 


Просечна количина падавина - годишње (мм)

650

ПОЈАВЕ

 


Просечан број дана са снегом - годишње

36

Просечан број дана са снежним покривачем - годишње

22