SEDAMDESET SEDAM GODINA OD OSLOBAĐANjA SMEDEREVA U DRUGOM SVETSKOM RATU Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DEČIJEG IGRALIŠTA NA DUNAVSKOM KEJU UREĐENjE ATARSKIH PUTEVA


Klima

Osnovne klimatske karakteristike grada Smedereva određene su njenim geografskim položajem, cirkulacijom atmosfere, reljefom i stepenom kontinentalnosti. Na severu je prostrana Panonska nizija, čiji se klimatski uticaji ispoljavaju i daleko ka jugu, duž doline Velike Morave. Otvorenost Panonske nizije pogoduje pojavi čestih vetrova, naročito zimi. Tokovi Dunava i Velike Morave, kao i manjih reka utiču na modifikaciju kontinentalne klime. Zime mogu biti veoma hladne, a mrazni period relativno dug, što sa stanovišta ljudskih aktivnosti može biti nepovoljno. Ovaj reon se takođe odlikuje i najvećom učestalošću i jačinom košave u Srbiji, što sa aspekta korišćenja energije vetra može biti veoma značajno. Otvorenost Panonske nizije pogoduje pojavi čestih vetrova, naročito zimi. Najčešće se javljaju južni, severni i jugoistočni vetar. Ipak, u Smederevu preovlađuju tišine, te je u slučaju organizovanijeg iskorišćavanja vetra neophodno akumuliranje energije.

Klimatske odlike grada Smedereva su povoljne za razvoj poljoprivrede. Vremenski period kada su srednje dnevne temperature više od 10° S iznosi u proseku 205 dana. To omogućava povoljne uslove za dug vegetacioni period za mnoge kulture. Bezmrazni period iznosi 206 dana što je povoljno za uspešno gajenje žitarica i voća.

Rečni tokovi, naročito velikih reka Dunava i Velike Morave, na području grada znatno menjaju kontinentalni klimatski režim. Januar je najhladniji mesec u godini i ujedno, jedini mesec sa negativnom srednjom mesečnom temperaturom. Jul je najtopliji mesec u godini.

U zimskim mesecima se beleže znatno veća temperaturna kolebanja. Vrednost amplitude apsolutno najtoplijeg (avgust 23,8° S) i apsolutno najhladnijeg meseca (januar -5,9° S) od 29,7° S mnogo veća od srednjeg godišnjeg kolebanja koje iznosi 20,8° C. Temperatura u avgustu se može popeti do 39° S, a u januaru se može spustiti i do -25,5° C. Razlika između apsolutne maksimalne i minimalne temperature iznosi 64,5° S. Veliki temperaturni rasponi između pojedinih dana i meseci mogu negativno da utiču na biljni svet, zdravlje stanovništva, fizičko naprezanje materijala, itd.

Tabela. Klimatski pokazetelji

 


Grad

TEMPERATURA

 


Prosečna temperatura vazduha - januar (ºC)

- 0,6

Prosečna temperatura vazduha - jul (ºC)

21,9

Prosečna temperatura vazduha - godišnja (ºC)

11,4

Srednji broj mraznih dana - godišnje

73

Srednji broj tropskih dana - godišnje

90

VLAŽNOST VAZDUHA

 


Prosečna vlažnost vazduha - godišnja (%)

67

TRAJANjE SIJANjA SUNCA

 


Prosečan broj vedrih dana - godišnje

245

Prosečan broj oblačnih dana - godišnje

120

PADAVINE

 


Prosečna količina padavina - godišnje (mm)

650

POJAVE

 


Prosečan broj dana sa snegom - godišnje

36

Prosečan broj dana sa snežnim pokrivačem - godišnje

22