Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА ПРИОРИТЕТ ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО

Сервиси Градске управе

 •  

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Контролне листе - Комунална инспекција

Група за комуналну инспекцију

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - ПОСЛОВИ ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

    Комунално уређење

       * КЛ-1 - Изградња, реконструкција и уређење површина јавне намене - обавезе Дирекције

       * КЛ-2 - Грађевински радови на површинама јавне намене - обавезе инвеститора

       * КЛ-3 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-4 - Одржавање јавних зелених површина - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-5 - Заштита јавних зелених површина

       * КЛ-6 - Изношење комуналног отпада - обавезе даваоца услуге

       * КЛ-7 - Изношење комуналног отпада - обавезе корисника услуге

       * КЛ-8 - Раскопавање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

       * КЛ-9 - Заузеће површина јавне намене

       * КЛ-10 - Одржавање јавне расвете - обавезе Дирекције

       * КЛ-11 - Истицање и одржавање медијских порука

       * КЛ-12 - Одржавање светлећих фирми - обавезе корисника услуге

       * КЛ-13 - Одржавање терена за спорт и забаву

       * КЛ-14 - Одржавање јавних купалишта

       * КЛ-15 - Одржавање јавних чесама

       * КЛ-16 - Одржавање дворишта и ограда - обавезе власника, односно корисника

       * КЛ-17 - Спољни изглед зграда - обавезе власника, односно корисника

       * КЛ-18 - Уклањање снега и леда

       * КЛ-19 - Поклопци уличних отвора

       * КЛ-20 - Уређење и одржавање излога - обавезе власника и корисника пословних просторија

       * КЛ-21 - Истицање застава

   Водовод и канализација

       * КЛ-1 - Дистрибуција воде и одвођење отпадних вода - обавезе комунаног предузећа

       * КЛ-2 - Одржавање Градског водовода - обавезе комуналног предузећа

       * КЛ-3 - Одржавање Градске канализације - обавезе комуналног предузећа

       * КЛ-4 - Одржавање кућних водоводних инсталација - обавезе корисника

       * КЛ-5 - Одржавање кућних канализационих инсталација - обавезе корисника

    Снабдевање топлотном енергијом

       * КЛ-1 - Снабдевање Града топлотном енергијом - обавезе јвног предузећа

       * КЛ-2 - Снабдевање Града топлотном енергијом - обавезе корисника

    Јавна паркиралишта

       * КЛ-1 - Одржавање јавних паркиралишта - обавезе комуналног предузећа

       * КЛ-2 - Коришћење јавних паркиралишта - обавезе корисника

       * КЛ-3 - Заштита јавних паркиралишта - обавезе корисника

       * КЛ-4 - Уклањање возила - обавезе комуналног предузећа

       * КЛ-1 - Одржавање јавних паркиралишта - обавезе комуналног предузећа ( НОВО )

       * КЛ-2 - Коришћење јавних паркиралишта - обавезе корисника ( НОВО )

       * КЛ-3 - Заштита јавних паркиралишта - обавезе корисника ( НОВО )

       * КЛ-4 - Уклањање возила - обавезе комуналног предузећа ( НОВО )

    Пијаце

       * КЛ-1 - Уређење пијаце - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-2 - Одржавање пијаце - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-3 - Коришћење пијаце - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-4 - Коришћење и одржавање пијаце - обавезе корисника

       * КЛ-5 - Заштита пијаце

   Домаће животиње

       * КЛ-1 - Прихватилиште за псе и мачке - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-2 - Држање паса и мачака - обавезе власника

       * КЛ-3 - Држање кунића - обавезе власника

       * КЛ-4 - Држање пернате живине - обавезе власника

       * КЛ-5 - Држање голубова - обавезе власника

       * КЛ-6 - Држање копитара, папкара и нојева на подручју сеоских месних заједница - обавезе власника

       * КЛ-7 - Држање пчела до 10 кошница - обавезе власника

       * КЛ-8 - Држање пчела преко 10 кошница - обавезе власника

       * КЛ-9 - Држање пчела, неограничен број кошница - обавезе власника

       * КЛ-10 - Држање копитара, папкара и нојева на подручју градских месних заједница - обавезе власника

       * КЛ-1 - Прихватилиште за псе и мачке - обавезе вршиоца комуналне делатности ( НОВО )

       * КЛ-2 - Држање паса и мачака - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-3 - Држање кунића - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-4 - Држање пернате живине - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-5 - Држање голубова - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-6 - Држање копитара, папкара и нојева на подручју сеоских месних заједница - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-7 - Држање пчела до 10 кошница - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-8 - Држање пчела преко 10 кошница - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-9 - Држање пчела, неограничен број кошница - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-10 - Држање копитара, папкара и нојева на подручју градских месних заједница - обавезе власника ( НОВО )

    Гробља и сахрањивање

      * КЛ-1 - Уређење и одржавање гробља - обавезе вршиоца комуналне делатности

      * КЛ-2 - Сахрањивање - обавезе вршиоца комуналне делатности

      * КЛ-3 - Извођење занатских радова - обавезе извођача радова

      * КЛ-4 - Одржавање гробних места - обавезе корисника

      * КЛ-5 - Заштита гробља

      * КЛ-4 - Уређење и одржавање гробља - обавезе вршиоца комуналне делатности ( НОВО )

      * КЛ-1 - Сахрањивање - обавезе вршиоца комуналне делатности ( НОВО )

      * КЛ-7 - Извођење занатских радова - обавезе извођача радова ( НОВО )

      * КЛ-6 - Одржавање гробних места - обавезе корисника ( НОВО )

      * КЛ-8 - Заштита гробља ( НОВО )

      * КЛ-2 - Ексхумација - обавезе вршиоца комуналне делатности 

      * КЛ-3 - Кремирање - обавезе вршиоца комуналне делатности 

      * КЛ-5 - Одржавање гробаља - обавезе вршиоца комуналне делатности 

   Кућни ред

     * КЛ-1 - Одржавање кућног реда у згради - обавезе Скупштине зграде

     * КЛ-2 - Одржавање кућног реда у згради - обавезе станара зграде

     * КЛ-3 - Извођење грађевинских радова у згради - обавезе извођача радова

   Радно време

     * КЛ-1 - Радно време угоститељких објеката - обавезе власника

     * КЛ-2 - Радно време трговинских, занатских и других услужних објеката - обавезе власника

     * КЛ-1 - Радно време угоститељких објеката - обавезе власника ( НОВО )

     * КЛ-2 - Радно време трговинских, занатских и других услужних објеката - обавезе власника ( НОВО )

   Одлука о димничарским услугама на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Услови и начин обављања димничарских услуга – обавеза вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-2 - Права и обавезе јавног комуналног предузећа за пружање димничарских услуга

     * КЛ-3 - Права и обавезе корисника димничарских услуга

   Одлука о коришћењу јавних површина на територији Града Смедерева

     * КЛ-1 - Привремени, монтажни пословни објекти

     * КЛ-2 - Излагaње робе испред продајних објеката

     * КЛ-3 - Постављање баште испред угоститељских објеката

     * КЛ-4 - Истовар и смештај грађевинског, огревног и другог материјала

     * КЛ-5 - Раскопавање јавних површина

   Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Прихватилиште за  напуштене и изгубљене животиње

     * КЛ-2 - Уклањање и транспорт лешева животиња

     * КЛ-3 - Мере за смањење популације глодара, инсеката,и штетних микроорганизама

    Одлука о обављању погребне делатности на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Преузимање и превоз посмртних остатака - обавезе вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-2 - Чување посмртних остатака и сахрањивање - обавезе вршиоца комуналне делатности

    Одлука о обезбеђивању јавног осветљења на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Функционисање јавног осветљења - дужности вршиоца комуналне делатност

     * КЛ-2 - Одржавање јавног осветљења - обавезе вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-3 - Заштита јавног осветљења

    Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Заштита површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

     * КЛ-2 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене - обавезе вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-3 - Уклањање снега са јавних површина

     * КЛ-4 - Прикупљање и одвожење комуналног отпада

     * КЛ-5 - Одржавање јавних тоалета

     * КЛ-6 - Одржавање јавних чесама и фонтана

    Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Уређење јавних зелених површина

     * КЛ-2 - Одржавање јавних зелених површина - обавезе вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-3 - Заштита јавних зелених површина

    Одлука о оглашавању на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Постављане и одржавање средстава за оглашавање на јавним површинама

     * КЛ-2 - Постављане и одржавање средстава за оглашавање на другим површинама и површинама објеката

    Одлука о управљању комуналним отпадом на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Изношење комуналног отпада - обавезе даваоца услуге

     * КЛ-2 - Депоновање комуналног отпада - обавезе даваоца услуге

     * КЛ-3 - Изношење комуналног отпада - обавезе корисника услуге

 

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

   Тренутно нема докумената

 

ПРОПИСИ, АКТА И ДОКУМЕНТА

   Одлуке

     * Одлука о Градском водоводу и канализацији

     * Одлука о јавним паркиралиштима

     * Одлука о комуналном уређењу Града Смедерева

     * Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији Града Смедерева

     * Одлука о локалним комуналним таксама Града Смедерева

     * Одлука о пијацама

    * Одлука о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности у Граду Смедереву

     * Одлука о снабдевању Града Смедерева топлотном енергијом

     * Одлука о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији Града Смедерева

   Закони

     * Закон о комуналним делатностима

     * Закон о трговини

 

НАПОМЕНА: Све контролне листе су прилагођене за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених листа, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњену контролну листу можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.