Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DEČIJEG IGRALIŠTA NA DUNAVSKOM KEJU UREĐENjE ATARSKIH PUTEVA ZDRAVA ŽIVOTNA SREDINA PRIORITET ZA GRAD SMEDEREVO


Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke

obavlja poslove koji se odnose na:

- praćenje rada javnih komunalnih   preduzeća,

 

- praćenje primene i promena cena iz nadležnosti grada, izdavanje odgovarajućih rešenja i saglasnosti,

 

- praćenje toka privatizacije privrednih subjekata u gradu Smederevu,

 

- praćenje rada Turističke organizacije grada Smedereva,

 

- izdavanje rešenja o kategorizaciji kuća, stanova, apartmana i soba za odmor za iznajmljivanje,

 

- praćenje rada Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Smedereva i drugih saveta i obavljanje administrativno-tehničkih poslova iz predmetne oblasti,

 

- organizovanje i realizaciju sajamskih manifestacija u cilju prezentacije privrednih i poljoprivrednih potencijala grada,

 

- prijem i obradu zahteva za upis u registar osnivanja preduzetničkih radnji, upis promena i brisanje preduzetnika u Agenciji za privredne registre,

 

- izdavanje uverenja o vremenu obavljanja samostalne delatnosti radi regulisanja penzijskog staža,

 

- praćenje, analiziranje i predlaganje mera nadležnim organima radi zaštite poljoprivrednog zemljišta od poljskih šteta, spaljivanja organskih ostataka, mraza, grada, požara i drugih elementarnih nepogoda, kao i stručne i administrativne poslove iz ove oblasti,

 

- praćenje rada zadrugarstva, udruživanja poljoprivrednih proizvođača, zatim ruralnog razvoja i razvoja vodoprivrede,

 

- praćenje propisa i izradu nacrta odluka, pravilnika i drugih akata iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i Fonda za razvoj poljoprivrede,

 

- pripremu i obradu materijala za izradu poljoprivredne osnove,

 

- izradu i realizaciju godišnjih planova i programa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i Fonda za razvoj poljoprivrede,

 

- vođenje upravnog postupka u oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodoprivrede, odnosno donošenje odgovarajućih rešenja,

 

- realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede,

 

- edukaciju, informisanje i neposrednu stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji grada iz oblasti poljoprivrede odnosno voćarstva, ratarstva, stočarstva, zaštite bilja i drugo,

 

- predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni Ekonomski razvoj,

 

- organizaciju promotivnih manifestacija i učešće na sajmovima i privrednim izložbama,

 

- organizaciju obilazaka privrednih potencijala za potencijalne investitore,

 

- pružanje pravne i tehničke podrške, davanje saveta i blagovremeno pružanje informacija,

 

- pružanje pomoći lokalnim preduzetnicima u registraciji i preregistraciji,

 

- pružanje podrške procesu strateškog planiranja,

 

- podsticaj finasiranja,

 

- unapređenje radne snage,

 

- pripremu i nadzor u realizaciji projekata od značaja za lokalni Ekonomski razvoj,

 

- održavanje i unapređivanje odnosa sa centralnim institucijama odgovornim za Ekonomski razvoj,

 

- stvaranje i održavanje baze podataka,

 

- obezbeđivanje ekonomične i efikasne upotrebe javnih sredstava, kao i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki,

 

- pripremu predloga odluka i zaključaka o pokretanju postupaka javnih nabavki,

 

- pripremu predloga odluka i zaključaka o dodeli ugovora o javnim nabavkama,

 

- prikupljanje, analiziranje i obrađivanje podataka za izradu Plana javnih nabavki,

 

- sprovođenje postupaka oglašavanja, pripremu i dostavljanje konkursne dokumentacije zainteresovanim ponuđačima,

 

- prikupljanje ponude i praćenje rokova,

 

- davanje stručnih uputstava za rad komisija koje su formirane za realizaciju određenih javnih nabavki i praćenje njihovog rada,

 

- učestvovanje u izradi dokumenata i akata vezanih za javne nabavke,

 

- vršenje nadzora nad izvršenjem ugovora prema ugovorenoj dinamici, u kvantitativnom i kvalitativnom smislu,

- prikupljanje predloga projekata koji će biti kandidovani za finansiranje iz sredstava Nacionalnog investicionog plana,

 

- prikupljanje, analiziranje i obradu podataka neophodnih za izradu liste  projekata koji će biti kandidovani,

 

- za projekte sa liste za kandidovanje utvrđuje: predlog dinamike sprovođenja projekata, ukupan iznos sredstava za finansiranje projekata, strukturu svih izvora finansiranja projekata, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za sprovođenje projekata, ciljeve projekata, osnovne aktivnosti u projektima, rezultate projekata, efekte projekata koji se očekuju, analizu rizika za sprovođenje projekata, informacije o stepenu spremnosti projekata,

 

- prijavljivanje projekata Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan,

 

- učestvovanje u realizaciji odobrenih projekata, obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe komisija za javne nabavke,

 

- praćenje realizacije zaključenih ugovora,

 

- tekuće poslove i sve ostale poslove po nalogu gradonačelnika, načelnika Gradske uprave  i načelnika Odeljenja,

 

- u cilju celishodnijeg obavljanja poslova iz oblasti privatnog preduzetništva sačinjeno je i Uputstvo za registraciju privrednih subjekata

 

- druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom grada . 

Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke,

načelnik Zdravka Kovačević Vasić

telefon: +381 (0) 26 4621 764

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1721

e-mail: kovacevicvasic.zdravka@smederevo.org.rs

 

Odsek za privredu i registraciju privrednih subjekata

šef Snežana Savić Stojiljković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1665

 

Odsek za poljoprivredu

šef Nataša Miladinović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1687

 

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

šef Elizabeta Puškaš

telefon: +381 (0) 26 4631 114

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1601

 

Odsek za javne nabavke

šef Dušan Popovac

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1631

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1033