УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДОМАЋИНСТАВА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

На основу Одлуке Градског већa града Смедерева о расписивању Јавног позива за за учешће домаћинстава и стамбених заједница у суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији града Смедерева за 2022. годину, број 501-242/2022-09 од 29.8.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, број 400-3811/2022-09 од 9. маја 2022. године а по претходно прибављеној сагласности Министарства рударства и енергетике,

 

Градско веће града Смедерева расписује,

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

ЗА УЧЕШЋЕ ДОМАЋИНСТАВА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 Преузми:

1.                  ЈАВНИ ПОЗИВ    

2.                  Прилог 1. - за грађане - Пријавни формулар за породичне куће/станове;

Прилог 1А - Пријавни формулар за стамбене заједнице;

3.                  Прилог 2. -  Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу  

Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП 1/22

за привредне субјекте Града Смедерева, са које грађани бирају једног извођача и од

којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу;

4.                  Прилог 3. - Изјава о сагласности да орган може за потребе поступка извршити увид,

прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања;

5.                  Прилог 4.- Критеријуми за избор пројеката

 

СВЕ ПОТРЕБНЕ ПРИЛОГЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА ОВОГ ЛИНКА.