АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ ГОСТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА СМЕДЕРЕВА ЈОВАНА БЕЧА ... МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА И ОВЕ ГОДИНЕ У СМЕДЕРЕВУ СПОМЕНИК ДЕСПОТУ ЂУРЂУ БРАНКОВИЋУ ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

      На основу Одлуке Градског већа града Смедерева о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  на територији града Смедерева број 501-246/2021-09 од 23. септембра 2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Смедерева број 400-6801/2021-09 од 9. септембра 2021. године,

 

Градско веће града Смедерева

 

Расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

     У оквиру реализације Oдлуке о финансијској подршци енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Смедерева (,,Службени лист града Смедереваˮ, број 4/2021) - у даљем тексту Одлука, а у складу са чланом 3. Одлуке, расписује се Јавни позив за избор привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мера енергетске санације предвиђена Одлуком, спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Смедерева. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог Јавног позива.

       Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији града Смедерева.

 Документа за преузимање:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ
  2. Прилог 1- Пријавни образац
  3. Прилог 2- Изјаве подносиоца пријаве
  4. Прилог 3- Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве
  5. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Смедерева 
  6. Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Смедерева.
 
 
 
 

OДЛУКУ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)

У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ