... МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА И ОВЕ ГОДИНЕ У СМЕДЕРЕВУ СПОМЕНИК ДЕСПОТУ ЂУРЂУ БРАНКОВИЋУ ... ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА - ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА

 

      На основу Одлуке Градског већа града Смедерева о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Смедерева број 501-160/2022-09 од 13.06.2022. године и Правилника о суфинансирању мера  енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 број  400-3811/2022-09 од 9. маја 2022. године, а по претходно прибављеној сагласности Министарства рударства и енергетике,

 

 

Градско веће града Смедерева расписује,

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

  

    Преузми:

    1. ЈАВНИ ПОЗИВ

    2. Прилог 1. - Пријавни образац;

    3. Прилог 2. - Изјава подносиоца пријаве број 1;

    4. Прилог 3. - Изјава подносиоца пријаве број 2;

    5. Прилог 4. - Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве;

   6. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, број 400-3811/2022-09 од 9. маја 2022. године.