УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


Подунавски прекогранични програм Европске уније

 

DANUrB+ (2020-2022): Град Смедерево придружени стратешки партнер на новом међународном пројекту INTERREG подунавске прекограничне сарадње ЕУ

 

 

 

    Назив пројекта: Културно наслеђе Дунава као средство развоја локалних могућности и заједничког бренда неповлашћених заједница - DANUrB+ / енг. Cultural Heritage of the Danube as a Tool to Develop Local Opportunities and Common Brand of Underprivileged Communities - DANUrB+ / 2020-22. / INTERREG подунавски прекогранични програм Европске уније

    DANUrB+ је нови пројекат од стране INTERREG ЕУ подунавског прекограничног програма, покренут 1. јула 2020. године у циљу подстицања рационалног коришћења културног наслеђа и ресурса ободних и пограничних градова и подручја дуж Дунава. Пројекат ће током 30 месеци трајања створити нове могућности за подизање привлачности одабраних насеља и градова у опадању и покренути недовољно искоришћено културно наслеђе за јачање подунавског културног идентитета. Пројектне активности ће додатно (1) развити „дунавски бренд" за градски ниво; (2) пружити прилику за боље праћење кретања и потреба туриста; (3) подржати постојеће културне туре и (4) повећати капацитет локалних учесника за сарадњу на локалном и међународном нивоу.

    Град Смедерево је придружени стратешки партнер Архитектонског факултета у Београду као пуноправног партнера на DANUrB+ пројекту. У суштини, DANUrB+ пројекат је велико партнерство од 17 ERDF и 2 IPA партнера и 23 придружена стратешка партнера из шест подунавских држава. Универзитет за технологије и привреду из Будимпеште (ВМЕ) је водећи партнер на пројекту, док ужи круг чине партнерски тимови са Департмана за урбанизам пет универзитета из подунавских земаља: из Братиславе, Будимпеште, Темишвара, Букурешта и Београда.

    Сви партнери ће заједно радити на промоцији одрживог коришћења културног наслеђа и ресурса у подунавским градовима и заједницама. Пратећи образовни програм пројекта обучиће младе о заједничким културним вредностима, подстичући их да открију и цене урбано наслеђе повезано са Дунавом. Радећи у оквиру ових пакета, они ће додатно допринети обликовању новог подунавског културног идентитета као главног циља пројекта.

    Информација о почетку Пројекта DANUrB+ у коме град Смедерево учествује, можете погледати ОВДЕ.

 

    Представник на пројекту испред града Смедерева:

    Владислава Живановић Ристовић, дипл.инж.арх.