УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


Пројекат „Унапређење рада локалне пореске администрације“

 

 

     Град Смедерево је 17. јуна 2022. године потписао Уговор о додели бесповратне помоћи (грант) са Саветом Европе за реализацију Пројекта „Унапређење рада локалне пореске администрације", финансираног од стране Европске уније и Савета Европе.

 

     Пројекат се реализује у оквиру грант шеме „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи-фаза 2" и ослања се на резултате и изазове прве фазе пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи" (2016-2017). Осмишњен је да одговори на потребе које проистичу из примене кључних приоритета Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији као и на захтеве новог законског оквира.

 

     Циљ пројекта је да пружи подршку управним органима у Србији да ефикасно одговоре на захтеве приступних преговора и да успешно управљају свеобухватним процесом европских интеграција и претприступном подршком за чланство у Европској унији кроз фокусирање на кључне аспекте управљања људским ресурсима и развоја људских ресурса у локалним самоуправама.

 

     Развој ефикасног система локалне самоуправе поставиће темеље за промоцију добре управе, побољшање услуга грађанима, као и за унапређење капацитета локалних самоуправа да задовољи стандарде Савета Европе и Европске уније и ефикасно примени њене правне тековине.

 

     Очекује се да ће пројекат успоставити унапређени правни и процедурални оквира на националном и локалном нивоу у складу са реформом јавне управе која је у току.

 

    Изменама и допунама Закона о порезима на имовину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 26/2001, "Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Службени гласник Републике Србије", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019, 144/2020 и 118/2021) једна од надлежности локалних самоуправа биће и старање о порезу на пренос апсолутних права и порезу на наслеђе и поклон. Повећан обим посла значи и повећан број странака у простору Градске управе - Одељење за локалну пореску администрацију. Како град Смедерево има пример добре праксе - Градски услужни центар (отворен 18. маја 2011. године и има 21 услужно место), уочено је да би слично решење било прихватљиво и за организовање Одељења за локалну пореску администрацију. Крајњи циљ нам је постизање квалитетнијег и приснијег однос између службеника и самих корисника наших услуга (физичка лица и приватни сектор), а уједно и да повећамо задовољство корисника услуга и у крајњем циљу, оставири боља наплата јавних прихода (порез на имовину). Потребно је да се створе сви услови за оптимално, транспарентно, ефикасно и ефективно функционисање наведеног Одељења. Свакако треба узети у обзири и поштовање епидемиолошких мера изазваних SARS - Covid 19 вирусом и очување здравља и странака и запослених.

 

     Реализацијом Пројекта „Унапређење рада локалне пореске администрације"очекујемо да остваримо следеће циљеве:

     - Успостављена унапређена унутрашња организација Градске управе,

    - Унапређени капацитети запослених у Одељењу за локалну пореску администрацију у складу са препорукама из Организационо функционалне анализе,

    - Повећани техничких капацитета Локалне пореске администрације кроз набавку ИТ опреме и система за управљање редовима у ЛПА.

   - Унапређени радних услова запослених у Локалној пореској администрацији у складу са препорукама из Организационо функционалне анализе.

 

       Трајање пројекта: 3 месеца

 

       Укупна вредност пројекта: 3.475.800,00 динара.