Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА ПРИОРИТЕТ ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО


Подунавски прекогранични програм Европске уније

 

DANUrB+ (2020-2022): Град Смедерево придружени стратешки партнер на новом међународном пројекту INTERREG подунавске прекограничне сарадње ЕУ

 

 

 

    Назив пројекта: Културно наслеђе Дунава као средство развоја локалних могућности и заједничког бренда неповлашћених заједница - DANUrB+ / енг. Cultural Heritage of the Danube as a Tool to Develop Local Opportunities and Common Brand of Underprivileged Communities - DANUrB+ / 2020-22. / INTERREG подунавски прекогранични програм Европске уније

    DANUrB+ је нови пројекат од стране INTERREG ЕУ подунавског прекограничног програма, покренут 1. јула 2020. године у циљу подстицања рационалног коришћења културног наслеђа и ресурса ободних и пограничних градова и подручја дуж Дунава. Пројекат ће током 30 месеци трајања створити нове могућности за подизање привлачности одабраних насеља и градова у опадању и покренути недовољно искоришћено културно наслеђе за јачање подунавског културног идентитета. Пројектне активности ће додатно (1) развити „дунавски бренд" за градски ниво; (2) пружити прилику за боље праћење кретања и потреба туриста; (3) подржати постојеће културне туре и (4) повећати капацитет локалних учесника за сарадњу на локалном и међународном нивоу.

    Град Смедерево је придружени стратешки партнер Архитектонског факултета у Београду као пуноправног партнера на DANUrB+ пројекту. У суштини, DANUrB+ пројекат је велико партнерство од 17 ERDF и 2 IPA партнера и 23 придружена стратешка партнера из шест подунавских држава. Универзитет за технологије и привреду из Будимпеште (ВМЕ) је водећи партнер на пројекту, док ужи круг чине партнерски тимови са Департмана за урбанизам пет универзитета из подунавских земаља: из Братиславе, Будимпеште, Темишвара, Букурешта и Београда.

    Сви партнери ће заједно радити на промоцији одрживог коришћења културног наслеђа и ресурса у подунавским градовима и заједницама. Пратећи образовни програм пројекта обучиће младе о заједничким културним вредностима, подстичући их да открију и цене урбано наслеђе повезано са Дунавом. Радећи у оквиру ових пакета, они ће додатно допринети обликовању новог подунавског културног идентитета као главног циља пројекта.

    Информација о почетку Пројекта DANUrB+ у коме град Смедерево учествује, можете погледати ОВДЕ.

 

    Представник на пројекту испред града Смедерева:

    Владислава Живановић Ристовић, дипл.инж.арх.