АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ ГОСТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА СМЕДЕРЕВА ЈОВАНА БЕЧА ... МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА И ОВЕ ГОДИНЕ У СМЕДЕРЕВУ СПОМЕНИК ДЕСПОТУ ЂУРЂУ БРАНКОВИЋУ ...

Градска власт

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

БУЏЕТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

2015

Одлуке о буџету за 2015. годину


    Нацрт Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R I
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R II
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R III
    Одлука о буџету града Смедерева за 2015. годину од 22.12.2014. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R I од  13.2.2015. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R II од  7.8.2015. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R III од  5.11.2015. године

Информације за 2015. годину


    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2015. године
    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2015. године

Завршни рачун за 2015. годину


    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2015. године
    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2015. годину
    Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2015. години
    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2015. годину
    Образац 1 - Биланс стања за 2015. годину
    Образац 2 - Биланс прихода и расхода за 2015. годину
    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима за 2015. годину
    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима за 2015. годину
    Образац 5 - Извештај о извршењу буџета за 2015. годину
    Образложење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину и извршења
    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2015. годину

2016


Одлуке о буџету за 2016. годину


    Нацрт Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину - R I
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину - R II
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину - R III
    Одлука о буџету града Смедерева за 2016. годину од 24.12.2015. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016 годину - R I од  11.2.2016. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016 годину - R II од 22.9.2016. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016 годину - R III од 30.11.2016. године

Информације за 2016. годину


    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета за I-VI 2016. године
    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета за I-IX 2016. године
   

Завршни рачун за 2016. годину

 

    Извештај независног ревизора - Мишљење екстерне ревизије о завршном рачуну 2016. годину
    Извештај независног ревизора за консолидовани завршни рачун буџета Града Смедерева за 2016. годину
    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2016. године
    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2016. годину
    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2016. годину
    Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2016. години
    Објашњење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину и извршења
    Образац 1 - Биланс стања за 2016. годину
    Образац 2 - Биланс прихода и расхода за 2016. годину
    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима за 2016. годину
    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима за 2016. годину
    Образац 5 - Извештај о извршењу буџета за 2016. годину
    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2016. годину

2017


Одлуке о буџету за 2017. годину

    Одлука о буџету града Смедерева за 2017. годину од 23.12.2016. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину - R I од 8.6.2017. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину - R II од 20.7.2017. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину - R III од 22.12.2017. године

Информације за 2017. годину


    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедереваза период I-VI 2017. године
    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2017. године
   

Завршни рачун за 2017. годину 

 

    Извештај независног ревизора - Мишљење екстерне ревизије о завршном рачуну за 2017. годину

    Извештај независног ревизора за консолидовани завршни рачун буџета града Смедерева за 2017. годину

    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2017. године

    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2017. годину

    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2017. годину

    Извештај о примљеним донацијама, кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2017.години

    Објашњење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину и извршења

    Образац 1 - Биланс стања

    Образац 2 - Биланс прихода и расхода

    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима

    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима

    Образац 5 - Извештај о извршeњу буџета

    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2017. годину

 

 

 2018


 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2018. годину     План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Смедерева за 2018. годину

 

 

Одлуке о буџету за 2018. годину

 

     Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину од 22.12.2017. године

     Одлука о начину упознавања грађана са нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину

    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину

    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину - RI од 10.08.2018. године

    

 

Информације за 2018. годину

 

    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2018. године

    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2018. године

 

Завршни рачун за 2018. годину 

 

    Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Смедерева за 2018. годину - Мишљење ДРИ о консолидованим финансијским извештајима

    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2018. године

    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2018. годину

    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2018. годину

    Извештај о примљеним донацијама, кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2018.години

    Објашњење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину и извршења

    Образац 1 - Биланс стања

    Образац 2 - Биланс прихода и расхода

    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима

    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима

    Образац 5 - Извештај о извршeњу буџета

    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2018. годину

    Грађански водич за завршни рачун буџета града Смедерева за 2018. годину

 

2019


 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2019. годину   

 

    План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Смедерева за 2019. годину

 

Одлуке о буџету за 2019. годину

 

   Одлука о начину упознавања грађана са Нацртом Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину

   Нацрт Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину

   Одлука о буџету града Смедерева за 2019. годину од 24.12.2018. године

   ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину

   Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину

   Одлука о начину упознавања грађана са нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину

   Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева  за 2019. годину - RI од 24.06.2019. године

   Грађански водич за Ребаланс 1 за 2019. годину

   Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину - Ребаланс II

   Одлука о начину упознавања грађана са Нацртом Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину

   Одлука о изменама и допунама Одлуке  о буџету града Смедерева за 2019. годину - Ребаланс II 16.12.2019. године.

 

   Информације за 2019. годину

 

Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2019. године

 

Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2019. године

 

Завршни рачун за 2019. годину 

 

    Извештај независног ревизора - Мишљење екстерне ревизије о завршном рачуну за 2019. годину

    Извештај независног ревизора за консолидовани завршни рачун буџета града Смедерева за 2019. годину

    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2019. године

    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2019. годину

    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2019. годину

    Извештај о примљеним донацијама, кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2019.години

    Објашњење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину и извршења

    Образац 1 - Биланс стања

    Образац 2 - Биланс прихода и расхода

    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима

    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима

    Образац 5 - Извештај о извршeњу буџета

    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2019. годину

    Грађански водич за завршни рачун буџета града Смедерева за 2019. годину

 

2020


 

    План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2020. годину   

 

    План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Смедерева за 2020. годину

 

   Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2020. годину

   Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2020. годину 

 

   Одлука о буџету за 2020. годину

 

   Одлука о начину упознавања грађана са Нацртом Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину

   Нацрт Одлуке о Буџету града Смедерева за 2020. годину

   Табела - Нацрт Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину (xls)

   Упитник за прикупљање предлога и коментара грађана на Нацрт буџета града Смедерева за 2020. годину

   Грађански водич за нацрт Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину ( презентација )

   Извештај о реализованој јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину

   Одлука о буџету града Смедерева за 2020. годину од 27.12.2019. године

 

   Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину - Ребаланс I

   Одлука о начину упознавања грађана са Нацртом Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину

   Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину - RI 3.3.2020. године

 

   Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину-Ребаланс II

   Одлука о начину упознавања грађана са Нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину-Ребаланс II  

   Одлука изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину - RII 29.10.2020. године

 

   Информације за 2020. годину

 

   Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2020. године

   Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2020. године

  

    Завршни рачун за 2020. годину

 

    Извештај независног ревизора - Мишљење екстерне ревизије о завршном рачуну за 2020. годину

    Извештај независног ревизора за консолидовани завршни рачун буџета града Смедерева за 2020. годину

    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2020. године

    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2020. годину

    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2020. годину

    Извештај о примљеним донацијама, кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2020.години

    Објашњење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину и извршења

    Образац 1 - Биланс стања

    Образац 2 - Биланс прихода и расхода

    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима

    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима

    Образац 5 - Извештај о извршeњу буџета

    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2020. годину

    Грађански водич за завршни рачун буџета града Смедерева за 2020. годину

 

2021


 

    План увођења родно одговорног буџетирања за 2021. годину   

   План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Смедерева за 2021. годину

 

    Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2021. годину

    Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2021. годину 

 

    Одлука о буџету за 2021. годину

    Одлука о начину упознавања грађана са Нацртом Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину

    Нацрт Одлуке о Буџету града Смедерева за 2021. годину

    Одлука о буџету града Смедерева за 2021. годину

    Грађански водич за Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину

 

    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину - Ребаланс I

   Одлука о начину упознавања грађана са Нацртом Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину

   Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину - Ребаланс I 09.07.2021. године

 

   Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину - Ребаланс II
   Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину - Ребаланс II од 08.10.2021.године

 

    Информације за 2021. годину

   Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета за I-VI 2021.године

  Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2021. године

 

     Завршни рачун за 2021. годину

     Годишњи извештај о учинку програма за КРТ

     Образложење одступања између одобрених средстава за 2021 и извршења

     Извештај о примљеним донацијама, кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2021.години

     Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2021. годину

     Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2021. године

     Извештај независног ревизора на дан 31.12.2021 - 1

     Извештај независног ревизора на дан 31.12.2021 - 2

     Образац 1 - Биланс стања

     Образац 2 - Биланс прихода и расхода

     Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима

     Образац 4 - Извештај о новчаним токовима

     Образац 5 - Извештај о извршeњу буџета

     Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2021. годину

     Закључак о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији Предлога КРТ завршног рачуна града Смедерева за 2021. годину

 

2022


 

    План увођења родно одговорног буџетирања за 2022. годину   

   План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Смедерева за 2022. годину

   Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2022. годину    

   Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2022. годину

   Одлука о буџету за 2022. годину

   Нацрт Одлуке о Буџету града Смедерева за 2022. годину

   Одлука о буџету града Смедерева за 2022. годину

   Грађански водич за Одлуку о буџету града Смедерева за 2022. годину

   Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2022. годину - Ребаланс I 29.6.2022. године

   

2023


 

    План увођења родно одговорног буџетирања за 2023. годину   

   План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Смедерева за 2023. годину