РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА У СМЕДЕРЕВУ ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У СМЕДЕРВУ ... ДОДЕЛА 29 УГОВОРА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ ...


Доспеће ИИИ квартала за плаћање пореза на имовину

 

Подсећамо грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Трећи квартал за текућу годину доспева за плаћање 15. августа 2022.године. Сви грађани могу до овог датума да измире своје обавезе без обрачуна затезне камате. За све уплате после овог рока зарачунаваће се затезна камата која износи 12,75% на годишњем нивоу.

 

Висина треће рате пореза на имовину за 2022.годину износи једну четвртину прошлогодишњег задужења. Са измиривањем треће рате потребно је измирити и евентална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате.

 

Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Локалној пореској администрацији Градске управе града Смедерева сваког радног дана у периоду од 7,30 – 15,30 часова лично или путем телефона 026 / 613-269.

 

Непријављена имовина подлеже кажњавању

 

Позивамо све грађане који до сада нису поднели пореску пријаву за плаћање пореза на имовину ( објекти и земљиште ) да то учине у најкраћем року обзиром да непријављивање имовине представља порески прекршај из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

 

 

 

                                                                                НАЧЕЛНИК

 

                                                             Зоран Ранђеловић, дипл.правник