РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА У СМЕДЕРЕВУ ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У СМЕДЕРВУ ... ДОДЕЛА 29 УГОВОРА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ ...

Сервиси Градске управе

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Контролне листе - Грађевинска инспекција

Група за грађевинску инспекцију

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - ПОСЛОВИ ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

    КЛ-1 - Постављање и одржавање плутајућих објеката - обавезе власника

   КЛ-2 - Постављање и одржавање привремених пословних објеката - обавезе закупца земљишта

   КЛ-3 - Одржавање стамбених зграда

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

    Линк за контролне листе

 

ПРОПИСИ, АКТА И ДОКУМЕНТА

   Линк за законе и прописе

   Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града Смедерева

   Одлука о постављању привремених пословних објеката

  

   ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА

      *  22.09.2015. - Програм уклањања објеката (IV квартал) 2015. године.

 

НАПОМЕНА: Све контролне листе су прилагођене за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених листа, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњену контролну листу можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.