NOVA USLUGA NA PORTALU eUPRAVA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ZAVRŠEN SPORTSKI TEREN NA CARINI POSETA AMBASADORA FINSKE GRADU SMEDEREVU PODRŠKA EKOLOGIJI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE POSETA MINISTARKE PRIVREDE ANĐELKE ATANASKOVIĆ SMEDEREVU

O Smederevu

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Ukidanje pečata kontakt centar

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA, NA KAT. PARC. BR. 2844/1 I 2844/2 K.O. SMEDEREVO

 

    Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 32/2019), objavljuje

 

 

                                                                 JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA, NA KAT. PARC. BR. 2844/1 I 2844/2 K.O. SMEDEREVO

  

 

      Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, na kat.parc. br. 2844/1 i 2844/2 K.O. Smederevo (u daljem tekstu: Urbanistički projekat) izrađen je od strane SZR Atelje „Art-projekt" Kovin, Poštanska 8, investitora Nenada Krstića iz Smedereva, Srbina 10, Slobodana Stanojevića i Jelene Stanojević iz Smedereva, Karađorđeva 60/6.

     Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave primedbe i sugestije ovom Odeljenju, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 13. 12. 2021.godine.

    Za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji Odeljenje je ovlastilo Miroslavu Nikolić, dipl. prostorni planer, kontakt tel. 026/672-724, lok.1412.

    Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  7.12. 2021. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

    Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na internet adresi www.smederevo.org.rs.