ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA SMEDEREVA SEDAMDESET SEDAM GODINA OD OSLOBAĐANjA SMEDEREVA U DRUGOM SVETSKOM RATU Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DEČIJEG IGRALIŠTA NA DUNAVSKOM KEJU


Najpovoljnije kreditiranje poljoprivrednih proizvođača

Danas je u Plenumskoj sali GU Smederevo potpisan  Ugovor o kreditiranju poljoprivrednih proizvođača između Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva i Banke Inteza. Ugovor su potpisali direktor Fonda, Jovica Vujović i regionalni direktor za poslovanje Banke Inteza, Željko Vlahović.

„Fond za razvoj poljoprivrede je poslao dopis svim bankama koje posluju na teritoriji grada za saradnju povodom kreditiranja. Odabrali smo Banku Inteza koja je bila najpovoljnija. Namera nam je bila da poljoprivrednim proizvođačima obezbedimo najpovoljnije uslove kreditiranja. Fond za razvoj poljoprivrede učestvuje sa 50 posto sredstava i na ta sredstva se ne zaračunava kamata, dok se na 50 posto od strane banke zaračunava kamata u skladu sa kreditnom politikom banke. Upravni odbor Fonda je smatrao da i takva kamata nije stimulativna za poljoprivredne proizvođače, pa je doneo odluku da se kamata na prve tri rate kredita subvencioniše u celosti od strane Fonda, a da troškove kamate na četvrtu,petu i šestu ratu, pored glavnice, snosi korisnik kredita. Iznos kredita je od 400.000 do 1.200.000 dinara, na tri godine. Rate su šestomesečne. Kredit je namenjen za kompletnu poljoprivrednu proizvodnju , kupovinu repro materijala, izgradnju novih objekata, kupovinu zemljišta, unapređenje stočarstva, povrtarstva....Poljoprivredni proizvođači koji su zainteresovani za kredite mogu da konkurišu kod Banke Inteze, a sva bliža obaveštenja mogu dobiti od Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva“-rekao je Vujović.


Željko Vlahović, regionalni direktor Banke Inteza, izrazio je zadovoljstvo time što će Inteza subvencionisati poljoprivrednike, ističući da je ovo prvi ovakav ugovor na teritoriji Republike. Vlahović je rekao i da je Smederevo prvi grad u kome je ovakav Ugovor potpisan i zahvalio se Fondu za razvoj poljoprivrede Smedereva na inicijativi.

Nakon današnjeg potpisivanja, poljoprivrednici mogu da ostvare kreditiranje po najpovoljnijim uslovima za različite proizvodne aktivnosti.