NOVA USLUGA NA PORTALU eUPRAVA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ZAVRŠEN SPORTSKI TEREN NA CARINI POSETA AMBASADORA FINSKE GRADU SMEDEREVU PODRŠKA EKOLOGIJI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE POSETA MINISTARKE PRIVREDE ANĐELKE ATANASKOVIĆ SMEDEREVU

O Smederevu

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Ukidanje pečata kontakt centar

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

OBAVEŠTENjE ZA BIRAČE O OSTVARIVANjU BIRAČKOG PRAVA NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU O POTVRĐIVANjU AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE, KOJI ĆE SE ODRŽATI 16. januara 2022.godine, NA OSNOVU ODLUKE NARODNE SKUPŠTINE

 

Na osnovu člana 14. stav.1 i člana  21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije", br.104/2009 i 99/2011) i tačka 9. i 10., Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 15/2012, 88/2018 i 67/2020, 40/21 i 90/21) člana 3. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi („Službeni glasnik Republike Srbije", br.111/2021) i člana 3 tačka 3. Uputstva za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu(„Službeni glasnik Republike Srbije", br.113/2021),  Gradska uprava grada Smedereva;

 

 

 OBAVEŠTAVA BIRAČE O OSTVARIVANjU BIRAČKOG PRAVA

              NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU O POTVRĐIVANjU AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE, KOJI ĆE SE ODRŽATI 16. januara 2022.godine, NA OSNOVU ODLUKE NARODNE SKUPŠTINE

  

    

  

          Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Smedereva izložen je  u sedištu  Gradske uprave  grada Smedereva, Omladinska broj 1 - kancelarija broj 70, svakog radnog dana  od 7: 30 - 15: 30 sati.

         Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Smedereva, vrši se u Gradskoj upravi Smederevo, putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

        Zahteve  za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska, građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji  grada Smedereva, mogu podneti Gradskoj upravi, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno  zaključno sa 31. decembrom  2021. godine.

        Građani mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak, da će na predstojećem republičkom referendumu, glasti prema mestu svog boravišta u zemlji (izabarano mesto glasanja), najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska odnosno zaključno sa 25.  decembrom  2021. godine.

 

                            

 

                                                                                           NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

  

                                                                                                     Milko Mišković

 

 

       Broj : 014 - 1/2021-09                                                      

       u Smederevu 01. decembar 2021.godine                  

 

       Ovde možete da pogledate ili preuzmete obaveštenje u pdf fajlu