Сајам запошљавања ОТВОРЕНА ФОНТАНА НА ТРГУ У СМЕДЕРЕВУ ПОСТАВЉАЊЕ КАМЕНА ТЕМЕЉЦА ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА У ДРУГОВЦУ ... БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Обавештавамо Вас да ће се у периоду од 18.07. до 25.07.2021. године, у трајању од девет календарских дана, на месту путног прелаза, односно укрштања у нивоу државног пута IIБ реда број 352 и железничке пруге Београд-Мала Крсна, у насељу Колари, изводити грађевински радови на реконструкцији железничке инфраструктуре и пратеће путне сигнализације. За време трајања радова на овој локацији важиће измењени режим одвијања саобраћаја у смислу његовог преусмеравања преко наплатне рампе ,,Колари'', трасом аутопута. Од понедељка 26.07.2021. године одвијање саобраћаја на локацији путни прелаз ,,Колари'' вратиће се у редовно стање.

Радове ће изводити Енергопројект нискоградња из Београда, а за потребе наручиоца-Сектор за инфраструктуру Железнице Србије.