РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА У СМЕДЕРЕВУ ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У СМЕДЕРВУ ... ДОДЕЛА 29 УГОВОРА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ ...


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

       На основу чланова 3. и 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 1/2020 - пречишћен текст), Закључка о утврђивању опредељеног износа средстава  за подстицање  образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2021/2022. годину, број 400-1424/2022-09 од 23. фебруара 2022. године и члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст),

        Градско веће града Смедерева, на 90. седници одржаној 25. јула 2022. године, донело је коначну

 

 

О Д Л У К У

  

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА  СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

 

 

        а) Финансијска помоћ за школску 2021/2022. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 4.00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 15.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, и то:

 

            1. Живковић Сашки, ученици II разреда Текстилно технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву,   

            2. Стојановић Марији, ученици IV разреда Гимназије у Смедереву,

            3. Стојановић Милици, ученици II разреда Медицинске школе „Београд" у Београду,

            4. Јаковљевић Милици, ученици IV разреда Медицинске школе у Београду,

            5. Тошић Ани, ученици III разреда Техничке школе у Смедереву,

            6. Николић Вањи, ученици IV разреда Техничке школе у Смедереву,

            7. Недељковић Александру, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву.

 

        б) Финансијска помоћ за школску 2021/2022. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмање просечну оцену 4,75, и који су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте и испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, и то:

 

            1. Миленковић Љубици, ученици IV разреда Гимназије у Смедереву,

            2. Вељковић Катарини, ученици IV разреда Техничке школе у Смедереву,

            3. Спасић Милени, ученици III разреда Гимназије у Смедереву,      

            4. Вучковић Теодори, ученици III разреда Гимназије у Смедереву.

 

Члан 2.

 

            Средства за финансијску помоћ ученицима из члана 1. ове Одлуке исплаћују се путем упутнице уплатом преко ЈП „Пошта Србије", на кућне адресе ученика, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.

 

Члан 3.

 

         Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

                                                                             Број 400-6657/2022-09

                                                                     У Смедереву, 25. јула 2022. године                                                        

 

 

 

                                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА

                                                                                                                               Јован Беч