NOVA USLUGA NA PORTALU eUPRAVA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ZAVRŠEN SPORTSKI TEREN NA CARINI POSETA AMBASADORA FINSKE GRADU SMEDEREVU PODRŠKA EKOLOGIJI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE POSETA MINISTARKE PRIVREDE ANĐELKE ATANASKOVIĆ SMEDEREVU

O Smederevu

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Ukidanje pečata kontakt centar

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

ODLUKA O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, i Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva (,,Službeni list grada Smedereva'', broj 4/2019), Odluke Lokalnog saveta za poboljšanje položaja Roma, broj 25-2/2021 od 25. septembra 2021. godine i člana 44. Statuta grada Smedereva (,,Službeni list grada Smedereva'', broj 2/2019- prečišćen tekst),

 

             Gradsko veće grada Smedereva, na 56. sednici održanoj 2. Decembra 2021. godine, donelo je konačnu

 

O D L U K U

O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA

ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

 

Član 1.

 

            Stipendije za školsku 2021/2022. godinu dodeljuju se sledećim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti:

 

1.      Elmedinu Kalabi, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

2.      Andrijani Haškaj, učenici IV razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

3.      Eleonori Ibraimi, učenici I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

4.      Kristijanu Murini, učeniku III razreda Tehničke škole u Smederevu,

5.      Enisi Sulimani, učenici I razreda Gimnazije u Smederevu,

6.      Pavlini Ilijevskoj, učenici IV razreda Tekstilno-tehnološke i poljoprivredne škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

7.      Arziji Murina, učenici I razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

8.      Dariu Ibraimiju, učeniku III razreda Tehničke škole u Smederevu,

9.      Eldisonu Šabanoviću, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

10.  Balkizi Krujezi, učenici II razreda Tekstilno-tehnološke i poljoprivredne škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

11.  Aidi Mutić, učenici I razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

12.  Lazaru Periću, učeniku III razreda Tehničke škole u Smederevu,

13.  Anastasiji Mutić, učenici I razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

14.  Eldijanu Ibrahimiju, učeniku III razreda Tehničke škole u Smederevu,

15.  Gordani Šargić, učenici II razreda Tehničke škole u Smederevu,

16.  Darku Antiću, učeniku IV razreda Tehničke škole u Smederevu,

17.  Valentini Alilović, učenici III razreda Tekstilno-tehnološke i poljoprivredne škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

18.  Ahmetu Ibrahimiju, učeniku III razreda Tehničke škole u Smederevu,

19.  Aleksandri Pajić, učenici I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

20.  Nemanji Nedeljkoviću, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

21.  Semrionu Ćazimiju,  učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

22.  Nataši Antić, učenici III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

23.  Valentini Azemović, učenici IV razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

24.  Andrijani Todorović, učenici II razreda Tehničke škole u Smederevu,

25.  Dejvidu Selimovskom, učeniku IV razreda Tekstilno-tehnološke i poljoprivredne škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

26.  Sandri Aničić, učenici II razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

27.  Sandri Vasiljković, učenici I  razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

28.  Vladici Laziću, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

29.  Sađidi Azemović, učenici II razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

30.  Milici Perić, učenici II razreda Tehničke škole u Smederevu,

31.  Ersani Šabanović, učenici III razreda Tekstilno-tehnološke i poljoprivredne škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

32.  Ajši Azemović, učenici  I  razreda ,, Srednja škola" u Grockoj,

33.  Filipu Marinkoviću, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

34.  Alenu Azemoviću, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

35.  Nemanji Aničiću, učeniku I  razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

36.  Mileni Ivanović, učenici I  razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

37.  Daliborki Ajvazi, učenici III razreda Tekstilno-tehnološke i poljoprivredne škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

38.  Suadu Bejzaku, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

39.  Eldisonu Ibrahimiju, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

40.  Leonori Azemović, učenici I  razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

41.  Senjuru Agušiu, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

42.  Aleni Drmaku, učenici II razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

43.  Elvisu Bajramiju, učeniku III razreda Tehničke škole u Smederevu i

44.  Selmiru Ćazimiju, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu.

 

Član 2.

  

            Sa učenicima iz člana 1. ove Odluke gradonačelnik  grada Smedereva zaključiće ugovor o stipendiranju.

 

                                                              Član 3.

  

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

 

 

 Broj  67-53 /2021-09

 

U Smederevu, 2 decembar 2021. godine

 

         GRADONAČELNIK

          GRADA SMEDEREVA

 

       Jovan Beč